Písnička  
Nebuď bloud
text a melodie Tomáš Najbrt
 
 
notová část písničky Nebuď bloud
 
 
 
 
Bratrstvo 7/2002