Písnička  
Jsi moře
text a melodie Karel Vepřek
 
 
notová část písničky Jsi moře
 
   
2. Už v pouto vpluli jsme, už kdesi hoří cíl,
už plachta vzdouvá se nad dřevem rozpjatým.
Vlá plachta těla srdcem za vesmír,
vlá plachta těla srdcem za vesmír.
 
 
Bratrstvo 8/2002