[VRCHNÍ ČÁST STRÁNKY]
 


 
 
Tomáš Cejp  O pomoci uprchlíkům
 Rozhovor s Tomášem Cejpem,
 členem staršovstva,
 Farního sboru ČCE u Salvátora v Praze 1

 TEREZA KELLEROVÁ
 Co potřebují potřební?

Kliknutím zobrazíte obrázek ve větší velikosti! (foto: Martina Škrubařová) Na půdě vašeho sboru se věnujete pomoci uprchlíkům. Co vás k této aktivitě přivedlo?
    Asi přátelství s Danou Němcovou a Věrou Roubalovou (z nevládní poradny pro uprchlíky Českého helsinského výboru), snaha nějak podpořit jejich výbornou práci. Možná šok z beznaděje většiny těch případů. Jsou přetížené zoufalými osudy "svých" utečenců, starostmi o rozpočet poradny, rozpočet domácností těch lidiček, pohovory s nimi, když jim je zle, vypracováváním právních dokumentů... Druhý šok z toho, že je beznadějnost počínání nezastavila v práci. Zdálo se nám, že je potřeba je podpořit, aby nám vydržely - nápor po novém roce byl zběsilý. To asi bylo na začátku a sedmihodinový rozhovor S. Karáska s Danou Němcovou, ze kterého vznikl jakýsi "programový dokument", později schválený synodem. Prostě stará chartistická spolupráce.
 
Jakou má vaše pomoc konkrétní podobu?
    Je to všechno v začátcích. Snažíme se pomoc dělit mezi ty, kdo pomáhají - "poradnu" a samotné některé lidi z tábora. V podstatě vždy podle aktuální nouze. Část peněz, které dáme dohromady, jde třeba na benzín pro auto "poradny", které pendluje mezi tábory, část do jejich fondu, ze kterého třeba živí uprchlíky v době, kdy je náš stát nechá několik měsíců bez peněz. Nejde ale jen o peníze, stejně tak jde o prostou podporu nebo ocenění.
    Ti druzí - naši uprchlíci - jsou lidé, kteří většinou utíkají z války, ztratili svoji zem, rodiče, kulturu, majetek a řeč (jedna čečenská rodina ztratila po cestě i dítě). Jsou v depresích a stojí před zavřenou bránou naší země. Lidé ani politici je tady nechtějí, podle toho jsou nastavené zákony. Takový člověk potřebuje cokoliv: plínky dětem, lampičku, přátelství, boty, peníze, rádio s Hlasem Ameriky, návštěvu, vyšetření... jakékoliv narušení izolace.
 
Svoji aktivitu směřujete ke konkrétním lidem. Jak s nimi kontakty navazujete a udržujete?
    Zeptáme se "ženských v poradně", dostaneme jména a radu. Někdo napsal dopis... pak jsme se vydali s Věrou Roubalovou na návštěvu do tábora. Seděli jsme u hostiny, usmívali se na děti, koukali na televizi atd. Pak jsme si rodinu Rakin (z Afghanistánu, 4 děti) pozvali na víkend domů do Prahy, později druhou rodinu Haidari (Afghanistán, 3 děti). Pohostili jsme je, vzali na návštěvy, na procházku na Hrad, na fotbal na Spartu a do kostela. Povídali jsme si o jejich zemi a situaci. Při tom se konkrétní forma pomoci vždycky objeví -kupuje se kardamon do čaje nebo hledá ubytování mimo tábor nebo práce - pokud ji zákon (paskvil o pobytu cizinců) nezakazuje.
 
Jak se na pomoci podílejí členové sboru?
    Naložily si to na sebe asi čtyři rodiny, kterým "okruh sympatizantů" pomáhá. Třeba zařídí oběd v kostele nebo přinesou peníze. Nebo pletou a malujou hrníčky a přáníčka na nedělní dobročinný bazar. Ostatní si tam zase něco koupí a ještě připlatí. Někdo pochválí, někdo snad chystá článek do novin. Lída Čejková z našeho sboru (k tomu, že dělá vlastně všechno) hledá kontakty do ostatních sborů, protože je jasné, že tak velkou práci je potřeba rozestřít na ochotné sbory, které by si svoji rodinu, svého uprchlíka "adoptovaly".
    Jeden kamarád pracuje na vytvoření sponzorského fondu doplňujícího rozpočet "poradny", jedná s bohatými a mocnými, s výtvarníky a řediteli galerií a rozhlasu. Pomáhá koupit nové auto se slevou, najde na něj bezplatný servis atd. Někdy se dějou věci a sami jsme zvědaví, co z toho bude. Samozřejmě, že je ale spousta těch, kteří s tím vším nemají nic společného. To je normální.
 
Co byste radili lidem, kteří by chtěli nějakým způsobem uprchlíkům pomáhat?
    - Spojit se s někým přímo z poradny pro uprchlíky a nechat si poradit. To je nejlepší.
    - Nebát se dorozumívání: vždycky to nějak jde. Zvlášť když jsou malé děti.
    - Počítat s tím, že přijde spousta problémů i možná zklamání. NELEKAT SE TOHO.
    - Vědět, že je to běh na delší trať a pořád si pamatovat, že to je DOBRÁ VĚC. Podle Bible se zdá, že Hospodina zajímá víc, co se děje s přivandrovalcem kdesi v Jezové u Bělé pod Bezdězem, než že Zeman vlezl do Strakovy akademie.
 
Děkuji za rozhovor.
 
Poznámka:
    České zákony, týkající se přijímání uprchlíků, odpovídají zákonům EU a západních zemí, jako je Německo. Proč je tedy v Německu asi 6% přistěhovalců za posledních 50 let, u nás 0,25%, asi 25 000, za posledních 10 let? V době, kdy přeplněná, štědrá Evropa "utahuje šrouby" jsme jejich "utahovací zákony" přejali, aniž bychom v podstatě kohokoliv přijali. Pro srovnání: naším tempem by Němci svých 5 milionů cizinců po válce nepřijímali 50... ale 250 let.
 
Adresa ČHV:
    Dana Němcová, Anna Grušová,
    Věra Roubalová, Denisa de Sonza Costa
    Český helsinský výbor
    Poradna pro uprchlíky
    Senovážná 2, Praha 1
    Tel:02- 24224379, fax: 02-268067 

 
 
Svět za mřížemi
IVANA JENIŠTOVÁ

    Projekt, který se nedávno uskutečnil v Olomouci, nabízí jiný úhel pohledu na problematiku vězeňství a snaží se působit na jeho humanizaci. Autory projektu jsou olomoucký profesor Slovanského gymnázia David Hrbek a jeho žena Karolína. Projekt se skládá ze tří výstav, doplněných besedami. Výstavy pořádá Hrbkova Galerie Pepita, která sídlí v jedné ze tříd Slovanského gymnázia.

VRAZI, PSYCHOLOGOVÉ A PEDAGOGOVÉ

    První vernisáž výstavy se konala loni v prosinci. Vystaveny byly výtvarné práce vězňů, odpykávajících si tresty za hrdelní zločiny. Na besedě po vernisáži byli hosty psychologové a pedagogové, pracující s odsouzenými v nejtěžších věznicích - na Mírově, ve Valdicích a v Ostravě-Heřmanicích. Diskutovalo se o mnohém, co se za posledních deset let ve vězeňství změnilo. O vězeňství toho občan příliš neví, pokud zrovna nepatří mezi ty, jimž se vězení stalo na čas domovem. Došlo také na porovnávání s minulostí. Hlavní změnou je, že vězni dřív zásadně nesměli prožívat nic pozitivního. Museli pracovat, nedělali nic jiného. Sehnat pro vězně práci je dnes téměř nemožné. Mohou se však zabývat zájmovou činností. Arteterapie je podle odborníků pro vězně důležitá, zbavuje je vnitřního napětí, které vede ke konfliktnímu jednání. Humanizace vězeňství je však možná jen tam, kde jsou k tomu podmínky. Dnešní věznice jsou však přeplněné a to vyvolává napětí, jak jsme se ostatně mohli přesvědčit při nedávných vězeňských bouřích.

I VĚZEŇ JE ČLOVĚK

    V lednu v Galerii Pepita výstavu vězňů z Valdic vystřídaly práce výtvarníka Petra Ferebauera, jenž si odpykává trest za držení drog. Z jeho prací už nečiší tak tragický osud a tolik pesimismu jako z těch valdických. Také lednovou vernisáž doplňovala beseda, tentokrát s duchovními, kteří působí ve věznicích. Beseda se konala v sále olomouckého sboru ČCE. Veřejnost si mohla popovídat s katolickým duchovním Františkem Liznou, adventistickým kazatelem Janem Loderem, diakonem Otou Brochem a evangelickým farářem Svatoplukem Karáskem. "Jsem rád, že se tato beseda koná," řekl František Lizna, "že je někdo, kdo se snaží pochopit i tyto lidi na samém okraji společnosti." Jak Sváťa Karásek, tak i František Lizna patří k těm nejpovolanějším. Komunistická vězení zažili na vlastní kůži a vědí tedy, jak se vězni cítí. František Lizna říká: "Vězení člověka degraduje a nevede k nápravě, pokud tam nevstupují lidé, kteří vězňům pomáhají." Podle výzkumu v amerických věznicích, psychika člověka, jenž je ve vězení déle, než dva roky, zůstává trvale narušená. Dlouhé tresty vydržet nelze, odsouzenci často páchají sebevraždy. Ve vězení má význam každá maličkost. Dozorci často vězně považují za tvory bez vlastní individuality, za věci. A vězni se mezi sebou dělí do kast. Ve vězení bují šikana, homosexuální chování, násilí. Také o tom duchovní s vězni hovoří. Jak dodal František Lizna, při nedávných vězeňských bouřích k takovým rozhovorům bylo třeba hodně odvahy.

DUCHOVENSKÁ SLUŽBA

    Duchovenská služba vznikla v roce 1990. Směr jí určil farář Bohdan Pivoňka. Jako všechno, i vězeňská duchovní služba prošla vývojem. Oprostila se od naivních představ, našla způsob, jak přistupovat k vězňům i jak spolupracovat s vychovateli a psychology. "Souhlasím s psychology, že pracujeme se slovem a snažíme se vcítit do myšlení vězňů," říká František Lizna. Podle něj kněz, působící ve vězení, nemůže být úředník. "Máme sloužit tak, aby vězni věděli, že existují lidé, kteří jim chtějí pomáhat." Není lehké přiznat se ve vězení k víře. "Ti, co ji přijali, musí snášet útoky ostatních," říká Oto Broch, jenž pracuje v mírovské věznici a dodává: "Co je proti tomu naše víra, nás, kteří si žijeme v pohodě na svobodě?" Zachovat vězňovu lidskou důstojnost - vždy to musí být rozhovor mezi čtyřma očima. A jak lze vězňům pomoci? - Mnozí jsou ve vězení léta a nemají absolutně žádný kontakt se světem. V Německu existuje organizace Černý kříž, která si anonymně dopisuje s vězni, případně je i navštěvuje. U nás se touto službou zabývá skupina České maltézské pomoci. Psát vězňům je třeba anonymně. Mnohdy totiž jednají účelově, s nedobrým úmyslem. Adresu může zneužít i žárlivý spoluvězeň. Dopisy jsou však pro vězně účinnou pomocí. "I vězni, kteří nedávají najevo city, se rozpláčou, když dostanou dopis," říká Lizna a dodává, že služba vězňům je službou jejich obětem a zároveň prevencí kriminality.

CO SE SVOBODOU?

    Třetí část projektu představila fotografie Jindřicha Štreita z vězení. Besedy s titulem Co se svobodou se zúčastnila generální ředitelka Vězeňské správy Kamila Meclová, psycholog věznice Mírov Jan Merta a ředitelé azylových domů v Opavě a Olomouci Antonín Plachý a Eduard Zacha. Hovořili o tom, jak je důležité pomáhat lidem, vrátivším se z vězení zařadit se do společnosti, najít v ní své místo. "Pomoc státu je důležitá, když pomáháme tělesně handicapovaným, musíme pomáhat i morálně handicapovaným lidem," shodli se na závěr.
 
    autorka je redaktorkou regionálních novin

  Až já budu velká,
bude ze mě...
...farářka

ZITA NIDLOVÁ

    A nebo taky ne. Třeba se jen zajímáte o teologii a přihlásili jste se ke studiu na Evangelickou teologickou fakultu v Praze. Jak vypadají přijímací zkoušky?
    Jedním z jejich hlavních cílů je zjistit (kromě vašich znalostí, samozřejmě), zda máte dostatečné jazykové nadání pro to, abyste v 1. a 2. ročníku zvládli latinu, řečtinu, hebrejštinu a živý cizí jazyk. Písemný test z angličtiny, němčiny nebo francouzštiny je tedy nejdůležitější částí přijímacích zkoušek.
    Měli byste však také umět (ó hrůzo!) užívat svého mateřského jazyka (češtiny či slovenštiny).
    Poslední částí písemných testů je test všeobecného přehledu. Zde se kromě otázek z oblasti kultury či politiky objevují hlavní témata: biblistika, církevní dějiny, dějiny obecné a současný život církve (ekumenický rozměr). Všechny tři testy se bodují zvlášť, body se sčítají a každý, kdo dosáhne předem stanovené bodové hranice, postupuje k ústnímu pohovoru.
    Druhého, ústního kola se obvykle účastní asi 1/2 všech uchazečů. Čtyřčlennou komisi zajímá vaše motivace pro studium teologie. Motivaci můžete projevit mimo jiné alespoň základní orientací v Bibli. Kolik má Nový zákon evangelií? Který den v týdnu byl ukřižován Ježíš? Co jsou to epištoly? Kolik knih má Tóra? Neznat tyto odpovědi (i to se občas stává!!) je do nebe volající ostuda, vaše vědomosti by však měly kotvit podstatně hlouběji. Alespoň na dně konfirmačních znalostí.
    Obvykle se vás některý člen komise zeptá na oblíbenou biblickou knihu (nemusí být jen z NZ). Zde máte jedinečnou možnost komisi oslnit, uchvátit, fascinovat, okouzlit a nadchnout, prostě přesvědčit o své genialitě. Jestliže jste do přihlášky uvedli své zájmy, dojde řeč zcela určitě i na ně. A stejně tak na vaši četbu. Vzpomínáte si ještě, co jste si to vlastně napsali do přihlášky?
    Předběžný termín letošních přijímacích zkoušek je 12.- 16. června, písemná část začíná většinou v 8.00 hodin. Hodně štěstí! 

 ADAŠ
 doporučuji
 MARIE STOLAŘOVÁ

V kostele se nám představily jako studentky hebrejštiny z Ostravy, které se hebrejštinu učí také formou písní. To není až tak úplně ojedinělá metoda výuky jazyka. Ale to, co jsme potom uslyšeli, bylo ojedinělé. Asi patnáctičlenný pěvecký sbor dokonale připravený Tomášem Novotným - jejich učitelem, který rozumí jak hebrejštině, obsahu a duchu písní, tak sborovému zpěvu. Podmanivé hebrejské písně, úžasné hlasy, až se tají dech. Jmenují se Adaš a chystají CD. Jak se někde objeví - nenechte si ho ujít. A nebo je rovnou pozvěte. Ani ten vizuální dojem není k zahození.


 
S radostí v srdci Vám oznamujeme, že 1. dubna
jsme otevřeli divadlo "Restaurace Líbeznice" v Líbeznicích u Prahy premiérou Oň a Oňa.
Představení se má konat každých 14 dní.
Účinkují členové mezidenominačního divadelního sdružení Genest.
Doprava: ČSAD, Nerabus,(MHD) z nádr. Holešovice.
Kontakt: Petr Dlouhý, Čimická 1279/68
182 00 Praha 8, tel.02/66 310 358,
e-mail: genest@atlas.cz


  Noc s mužem
JOSEF ČERNOHOUS

Večer
Ráno (po roce studia) přiletěla z Amsterodamu, v Praze si koupila lístek do Sobotína, den strávila ve vlaku a večer se z malého nádraží vydala za deště do hor. Byl konec června a měli se sejít na chatě. Právě přestalo pršet a po svahu táhly mraky, když ve verandě shodila batoh, uvnitř nikoho nenašla, jen ubrus na stole a rozpálená kamna, sundala si promočenou bundu a on se najednou objevil ve dveřích v gumovém kabátě s náručí plnou dřeva. Pozdě večer se znovu dalo do deště, oheň rozložil po stropě zářivé pruhy a najednou vtrhla do místnosti voda. Mlčky se oblékli a vylezli na střechu, hladina stoupala, už skoro potmě ji spouštěl vodou mezi stromy větrem divoce rozhýbanými ke zděnému domku pod nimi, pak vytáhl lano zpátky nahoru a sám slanil do vody, jenže to už nebyl rozvodněný potok, ale nové neznámé proudy, které ho strhávaly pryč, dvacet minut s nimi zápasil, dokud nezaslechl vrať se Ondřeji. Vylezl zpátky na střechu a očekával noc.
 
Noc
Na střechu vrazí trámy, kulatina a stlučené latě. Jeden trám se zvedne, promění se v chlapa, který udělá dva kroky, podlomí se mu nohy a zmizí ve střeše. Procitne. Z vody se stala rozběsněná masa. Vstane, přejde k vikýři a po žebříku sleze na půdu. Je tu voda. Krok za krokem hledá rukama pod hladinou, narazí na protější stěnu, vrací se. Nikdo tu není. Ve střeše fosforeskuje trhlina. Schodiště. Ponoří se a najde dveře. Vpluje dovnitř, drží se pravé stěny, jsou to police, sahá na kovové kličky. Dostane židlí do zad, pak přiletí skříň a nakonec zeď. Je v proudu. Zachytí něco kulatého, horolezeckou karabinu. Našla Ondřeje. 
 
 
Pobytový zákon   Mošny
 stručně a jasně   doporučuji
    PETR GALLUS
Vladimír PodrožekVladimír
Podroužek


VEDOUCÍ ODBORU
CIZINECKÉ POLICIE

 
 

    Jak sám hodnotíte nový zákon o pobytu cizinců z hlediska přísnosti vůči žadatelům?
    Samotný zákon byl přijat v dosti legislativním spěchu. Ani úředníci cizinecké policie ani samotní cizinci se neměli možnost v dostatečném časovém předstihu s jeho zněním seznámit. To vedlo v řadě případů k vypjatým situacím jak na hraničních přechodech, tak na referátech cizinecké policie ve vnitrozemí. Tomu by se bývalo dalo zabránit posunutím počátku účinnosti zákona o několik měsíců po jeho schválení parlamentem. Další chybou možná bylo, že předešlý zákon byl velice liberální, možná jeden z nejliberálnějších ve světě. Nový zákon, přestože je ve své podstatě srovnatelný se zákony vyspělých evropských států, se zdá být ve srovnání s předchozím tvrdý, a proto je terčem. kritiky. Lidově řečeno pokud se začnou utahovat šrouby vyvolává to protitlak. Je třeba si dále uvědomit, že každá společnost je schopna do sebe absorbovat určitý počet cizinců. Je věcí vedoucích představitelů ve státě tyto okolnosti velice citlivě zvážit a přijmout odpovídající opatření a vyčlenit prostředky. Média v tomto hrají velkou roli. Mnohdy mohou vyvolat i xenofobii - strach z cizinců. Dosud se mluví o neoprávněném zaměstnávání cizinců, o jejich trestných činech, o mafiích rozleptávajících státní správu i hospodářství. Samá negativní sdělení. S tím souvisí i postavení cizinecké policie, která vlastně těmto "špatným" lidem umožňuje pobyt v ČR. Jsme tedy v jakoby dvojím ohni. Byla nám dána pravomoc zákonným způsobem tento příliv cizinců do země regulovat. Tento nelehký úkol z nás nikdo nesejme.

 

    Skupina Mošny je asi teprve vycházející hvězdou na naší hudební scéně. Je to skupina původem brněnská, ale svá koncertní vystoupení neomezuje jen na rodnou hroudu a tu a tam se ukáže i jinde. Širší veřejnosti se Mošny připomněly svým CD Zadními vrátky, které vyšlo v roce 1997.
    Recept na Mošny je takový: vezmou se tři muži - umělecký vedoucí Jiří "Kačer" Mrázek s dvanáctistrunnou kytarou a zajímavou barvou tenoru, Vladimír Vozák s basovým hlasem, Bořek Řezanina s basovou kytarou nebo basou, a tři ženy - Alena Milichovská, Kateřina Pavelková a Kamila Vozáková, všechny pěvecky slušně vybavené, smíchá se to dohromady, zajímavě a přitom jednoduše se zaranžují písně, které pro skupinu skládá její dvorní skladatel Ivo Cicvárek, přizve se pár hostů, kteří buď do něčeho buší nebo přidají elektrickou kytaru, cello, klavír či dechové nástroje, pak se to nazkouší a natočí.
    Písničky Mošen směřují někam ke spirituálům a folku, velká většina je česká, i když v jejich repertoáru se dá objevit i několik cizojazyčných šlágrů, od anglických až po latinské a i dále - raritkou je třeba známý spirituál Go Down Moses, který poté, co nebyli spokojeni se svou angličtinou, nazpívali pro jistotu v maďarštině.
    Stylem se Mošny podobají populárnímu Spirituál Kvintetu, jsou ovšem o generaci mladší. Písně jsou rozepisovány sice jednoduše, ale vhodně, přesně jednotlivým zpěvákům na tělo. Vzhledem k tomu, že všichni dobře ovládají vokální projev, jsou téměř všechny písně rozepsány do vícehlasu a nezřídka se objeví i kus a cappella.
    Pokud byste chtěli celkové hodnocení - je to hudba pohodová, bez složitých figur, čistě provedená a především původní česká. 
 
 Peter : Příběhy jedné noci
 recenze
 MICHAELA OTTEROVÁ

    Nevím, jestli sdílíte můj dojem, že se v současném Dánsku odehrává jakýsi kulturní boom. Nebo je to snad tím, že jsme byli až dosud nedostatečně informováni? A napadlo nás vůbec někdy předtím zajímat se o tu placatou zemi? Každopádně jsme si v devadesátých letech mohli vedle Andersena zařadit nová jména pozoruhodných Dánů jako je režisér Lars von Trier nebo spisovatel Peter , jemuž zatkm česky vyšly dvě knihy: fenomenální Cit slečny Smilly pro sníh, o němž už v Bratrstvu byla řeč, a Příběhy jedné noci, o kterých teď řeč bude:
    Jejich princip prozrazuje autor hned zkraje: Daných osm příběhů se odehrává ve stejném čase (v noci 19. března 1929) a vnitřně je spojuje motiv lásky, respektive jejích podmínek. Už z této formulace vyplývá, že pisatelova ambice není sentimentální, nýbrž pozorovatelská. S vervou hodnou vědce se snaží na jednotlivých příkladech analyzovat lásku jako problém, jako potenciální hodnotu. Proto tu najdeme i příběhy, kde se "pozorovaný jev" takřka nevyskytuje. Například ctižádostivý Jason ani v první zamilovanosti nespouští ze zřetele svou spisovatelskou kariéru. Ale i tam, kde láska hraje podstatnou roli, je nám předkládána v tristní podobě. Láska tanečníka Andrease je zneužita pro "věc umění", lásku manželů van Austenových provází kletba, fyzička Charlotta s láskou zas provádí zrůdný pokus, aby dokázala její reálný úbytek.
    Pro samotného je fenomén lásky zřejmě poslední šancí, jak zachránit zmrzačenou duši z drápů na výkon orientované civilizace. Toto přesvědčení mu slouží namísto náboženských a jiných ideologií, které ho dráždí bezvadnou systémovostí, právě tak jako "vševědoucí věda" a zpupné umění. Bohužel se občas sám neubrání moralizujícímu tónu, načež se celá kritika začne podobat intelektuálnímu klišé.
    Na druhé straně projevuje značné sympatie vůči víře, umění i vědě, které pravdu upřímně hledají, aniž by si ji nárokovaly. Svědčí o tom zvláštní zakončení povídek: Ačkoli jim nechybí pointy, neuzavírají tyto pointy vyprávění, ale zvou k úvaze o jeho možném pokračování. Jako by se i ony vzpíraly vyslovit nějaký konečný soud o světě.
    rozhodně není jen zapisovatelem svého světonázoru. Je umělcem, navíc literárně vzdělaným, dokáže si pohrát s motivy ze známých autorů. Jakoby mimochodem využívá biblických citátů v překvapivě změněných kontextech. Zároveň však zůstává přístupný a srozumitelný. Chce navrátit vážnost vyprávění, neboť je přesvědčen, že jedině spojení vypravěče s příběhem je zárukou pravdivosti obou. Že tváří tvář světu nelze ustrnout a stočit se do sebe. K podobnému závěru dospívá také konstruktér zrcadel z poslední povídky:
    "V okamžiku, kdy na něj pohlédneme, se svět začne měnit. A my s ním. Pozorovat skutečnost neznamená pochopit strukturu, nýbrž podrobit se a zahájit nedozírnou proměnu."
 
    autorka je studenkou FF UK


 
 
Co mne zaujalo:   Hospůdka u třiceti
 přehled   stříbrných
   
Marta BinkováMarta
Binková


zdravotní sestra,
kurátorka sboru
v Liberci

 

    Po letech jsem sáhla po "Povídkách z jedné a druhé kapsy" od Karla Čapka. Jelikož jsem je četla jako velice mladá, zjistila jsem, že dnes chápu jejich obsah jinak než kdysi. Dřív jsem Juraji Čupovi nerozuměla, dnes mě dojímá, s jakou pokorou k Bohu si tento nevzdělaný, prostý člověk dojde pro odplatu za zabití své sestry.
    Byla jsem příjemně překvapena televizním pořadem "Pomáhejme si". Narozdíl od spousty jiných povrchních a mnohdy surových scén, které bývají dětem předkládány, si mohli diváci poslechnout např. režiséra Trošku, jak hovoří o nutnosti umět naslouchat druhým, jak je důležité snažit se pomoci aspoň slovem, když to nejde činem.

Lubomír LíbalLubomír
Líbal


farář ČCE
v Chebu

 
 

    Byli jsme s Pavlem Smetanou pozváni na synod Evangelické luterské církve Bavorska. Velice mne zaujalo, že se zabývají především otázkou stability rodiny, to je v současnosti největší problém. Co umožní větší soudržnost? Co křesťanské společenství udělá pro rodinu? Jde i o dluh prostředí vůči rodinám.

 
Ukřižování Mt 27,45-53
MÍLA LAPÁČEK

    Tohle jsem tam viděl a taky na vlastní uši slyšel; takže poslouchejte!
    O Hospůdce u třiceti stříbrných, v uličce vedoucí ke Zdi nářků, je všeobecně známo, že se tam s oblibou scházejí jeruzalémští hudebníci, když mají po šichtě. Sesednou se kolem jednoho stolu, nástroje odloží v šatně a rozprávějí, co je nového, kdo se kde upískl, přehmátl nebo zaspal nástup, který sbormistr je nemehlo a který naopak má žalmy v malíčku; kdo kolik dostal za hraní na pohřbu anebo na svatbě; jaké písničky teď letí v Egyptě, v Sýrii nebo v Persii. Já jim vždycky rád naslouchám, poněvadž jsem také tak trochu muzikant, arci jen amatér, ale zapálený. Když se rozhovoří, přisednu si co nejblíž, ale abych nerušil (oni přece jenom si muzikanti mezi sebe jen tak někoho nepustí), a špicuju uši, aby mi nic neuteklo. Někdy je to, po pravdě řečeno, jenom tlachání, ale jindy tam zaslechnu věci podivuhodné, skoro neuvěřitelné. Jako tuhle. Byl pátek odpoledne. Jeruzalém se vylidnil, poněvadž jak se slunce sklánělo k západnímu obzoru, blížil se velký, pesachový, šábes. A to musí být každý Žid doma a zpívat, modlit se a přemýšlet o Bohu, nic jiného. Hospůdka u třiceti stříbrných, kde jsem tehdy seděl, také zprázdněla. Hostinský sklízel se stolů a co chvíli se chodil na záprseň podívat, jak vysoko ještě je slunce nad Golgatou, kopcem, za který v tomhle ročním období zapadá. Posledními hosty, mimo mne, už tu byla jen parta chrámových hudců. Lyrista, cytharista, dva trubači, cymbalista a pištec. Tiše, ale vzrušeně mezi sebou probírali, co se jim přihodilo dnes po poledni. Drželi službu v chrámu na Sionu a přesně v poledne spustili žalm, chvalozpěv, jako vždycky. Ale sotva odehráli několik prvních taktů, celá svatyně se zatřásla. Střešní krovy bolestně zasténaly, v podlahách zlověstně zapraštělo. Hudebníky polilo horko, ale hrát nepřestali. Nicméně takřka v zápětí jejich hudební nástroje oněměly. Trubky jako kdyby zalil blátem, struny jako kdyby přeřezal, činely jako by zdřevěněly a flétna se proměnila v neživý kus dutého rákosu. Všechny pokusy pokračovat v poledním chvalozpěvu byly marné. Hudebníci s narůstající úzkostí jeden na druhého bezradně pohlíželi; když tu přišel další, a ještě mnohem silnější otřes, venku se rozmohla tma černější než za nejhlubší noci, v strašlivé rány propukla temná nebesa a svistný vichr uhasil věčný oheň na obětním oltáři. Hudci, k smrti vyděšeni, se přikrčili v koutě v chrámové předsíni, zatímco kolem zmateně pobíhali kněží, vráželi jeden do druhého, naříkali a kvíleli hrůzou. V chrámu samém pak zavládlo zlověstné příšeří, pronikané jen ojedinělými plaménky svíček, které ještě průvan nezhasil. A pak, do třetice, přišel otřes nejkrutější. A jako v den Božího soudu, kdy anděl propasti Abaddon - zhoubce, splní své strašné poslání, vše v chrámu i mimo něj se prudce rozpohybovalo a v olbřímím bludném víru létalo mezi nebem a zemí. Hudebníci napolo již mrtví a šílení rozžehnali se se životem, když svištící, rotující výběžek onoho nepopsatelného všehovíra pronikl chrám skrz naskrz, rozmetal a na pranepatrné klůcky rozsekal chrámovou oponu a obnažil svatyni nejsvětější. Hudebníci se rychle odvrátili, aby nespatřili, co vidět beztrestně žádný smrtelník - krom velekněze - nesmí, a hlavou jim blesklo, že tohle už musí být naprostý konec.
    Doteď vlastně nevědí, jak se z chrámu dostali a jak se ocitli právě zde, U třiceti stříbrných. Bylo na nich vidět, že jsou tu rádi, ale že také na tenhle pesachový svátek do smrti smrťoucí nezapomenou. Tak, dějou se to na světě, a asi nejen na světě, někdy věci, že...?

 
 
Pane, pojďte si hrát
 

Dnes přinášíme několik laškovných her na potrápení hlav:

síť složená z devíti čtverců uspořádaných do sestavy 3x3

Zadejte do této sítě všechna čísla od 1- 9 tak, aby ve všech řadách, sloupcích a obou hlavních úhlopříčkách byl součet roven 15.

pět mincí ležících v řadě vedle sebe 3 velké na krajích a uprostřed 2 menší nezi nimi

Takto seřaďte 5 mincí - 3 velké a 2 malé. Přesuňte mince 5 tahy vedle sebe (v jedné řadě) tak, že při každém tahu posouváte vždy 2 přímo sousedící mince (tedy bez mezery mezi nimi) a to malou a velkou. Přesunem je zařadíte hned za ostatní mince. Mohou však vzniknout díry po uvolněných mincích. Do těch je možno přesouvat další mince. Účelem přesunů je mít vedle sebe v řadě za sebou tři velké a dvě malé.

prase složené ze sirek

Je dáno toto prase ze sirek. Přesuňte 2 sirky tak, aby se prase dívalo dozadu.

 


 
 
 
 Sociální  organizace
 šmarjá  internet!
 MARTIN BALCAR

Pod hlavičkou či s podporou různých církví funguje v naší zemi mnoho organizací zabývajícících se profesionální sociální a humanitární pomocí. Na internetu je jich však zatím málo. Nejbližší z nich je Diakonie ČCE www.diakoniecce.cz. Na těchto stránkách naleznete informace o takřka všech střediscích, kterých je dnes dohromady 27. V katolické církvi je takovou obdobou česká katolická charita, kterou najdeme na stránkách www.charita.cz. Na www.mujweb.cz/www/ diakonie se objeví zprávy o Diakonii Církve československé husitské, podobné informace o Diakonii Církve bratrské objevíte na www.cb.cz/diakonie. Známou křesťanskou sociální organizací je i Naděje - www.nadeje.cz. Zajímavou "křižovatkou" pro vyhledávání organizací zabývajících se sociální prací je www.krizovatka.cz. Výše uvedené stránky jsou ve své většině stránkami centrálními, obsahují však odkazy na eventuální stránky jednotlivých středisek.

 

Společenství Jan 10

Občanské sdružení působící na západě Čech hledá mladé spolupracovníky - absolventy SOŠ, VOŠ a VŠ sociálního a pedagogického směru na následující místa:
Vedoucí střediska
    - pro romské integrační středisko v Chodově
výhledově - pro středisko pro rodinu v Marián. Lázních
    - pro středisko dětí a mládeže - Ohrada, Dolní Žandov, okr. Cheb.
Terénní pracovník
    pro práci v protidrogovém programu (streetworker)
Pracovníky do realizačních týmů
    pro vedení dětských klubů
Manažer pro ústředí sdružení
    potřebujeme "fundreisera", technického šéfa, informačního manažera
Provozní pracovník - domovník, údržbář, řidič, zahradník atd.
    pro středisko Ohrada, které je v současné době v rekonstrukci.
 
Pro externí spolupráci hledáme:
Vedoucí pro mezinárodní letní tábory v ČR i v zahraničí

    podmín. - jazyková vybavenost a odpovědnost za děti Praktikanty - studenty VŠ a VoŠ ped.a soc.ped.směru
    Nabízíme krátkodobé i dlouhodobé studentské praxe v podobných zařízeních v Německu. Webmaistra - se smyslem pro humor a ochotu pracovat zdarma
Fundreisery - spolupracovníky pro kontakt se sponzory
 
Nabízíme práci ve sdružení, které si v rámci své profesionalizace chce udržet lidské rozměry. Obsazení všech míst lze realizovat i jako civilní službu. Jsme schopni nabídnout ubytování, od ubytovny až po možnost získání bytu. Alternativou po bližším seznámení je i možnost života v komunitě. Platově na úrovni státní správy.
Po prvním telefonickém kontaktu možná návštěva a ve vzájemném poznávání lze pokračovat formou odborné praxe.
Zájemci se mohou kontaktovat na tel.: 0165/693 582,
e-mail: spol_jan10@iol.cz
písemně: Ohrada - dům společenství, 354 93 Dolní Žandov


 
Kalnou vodou jít

SPIRITUÁL, TEXT MÍLA ESTRLE

písnička Kalnou vodou jít
 
pro snazší vytištění si můžete tuto píseň otevřít v novém okně, nebo stáhnout jako zip soubor!
 
 


Hudba staví mostyPozvání k česko-německému setkání 
a společnému zpěvu v Česko-saském Švýcarsku 
od 24. srpna do 3. září 2000 
Hudba staví mosty Jeden a půl týdne budeme společně trávit ve středisku 
"Reimer Mager" v Rosenthalu v Česko-saském Švýcarsku 
a nastudujeme zpěvy děl starých i současných mistrů. 
Týden zpěvu vyvrcholí společným koncertem v neděli 2. září v Děčíně. 
Toto setkání je myšleno pro mladé lidi od 18-29 let. 
Příspěvek na pobyt 1980 Kč, přihlášky do 27. července 2000 
Bližší informace na tel.: 02/71720964, e-mail: ekumakad@volny.cz 
 
CYKLISTICKÉ PUTOVÁNÍ Z PRAHY DO MÍŠNĚ
v rámci projektu "Mládež staví mosty"

Desetidenní studijní cesta - 14. - 23. července 2000
Jako smíšená česko-německá skupina (asi 25 lidí) pojedeme na kolech regionem "Euroregion Elbe - Labe" a budeme objevovat tento kraj na základě setkání a přednášek z oborů politiky, ekologie a kultury.
Věk. 18 - 29 let, ubytování v ubytovnách.
Účastnický poplatek pro Čechy 1800 Kč. Přihlášky do 16 .června 2000.
Podrobné informace na tel.02/71 72 09 64, e-mail: ekumakad@volny.cz
 
BALKÁNSKÝ DEN
II. ročník festivalu etnické kultury, sobota 27.května 10 - 22.00 hod.
areál "Na Vyšším hrádku" Brandýs n.L.
 Program:
    Pravoslaví na Balkáně - ThDr. P. Aleš z Pravosl. teol. fakulty Prešov
    Srbsko 1999 - Hanuš Nykl z filosofické fakulty UK
    Film - "Řek Zorba" z roku 1965
    Řecká taneční zábava se skupinou Akropolis
    Balkánský bigbeat - "Ahmed má hlad" - koncert
Vstupné 100,- Kč (rodinné 180,-Kč), jednotl. části 30,-Kč.
V ceně vstupenky ochutnávka řeckých nápojů.
Pořádá FS ČCE a město Brandýs n. L.

Bratrstvo, evanglický časopis pro mládež. Vydává Synodní rada Českobratrské církve evangelické. Redakční kruh řídí Zdeněk Šorm. Grafická úprava Zdeněk Šorm. Technická redakce Marie Stolařová. Adresa redakce a administrace: Jungmannova 9, 111 21 Praha 1, e-mail: bratrstvo@srcce.cz
Internet: www.srcce.cz/bratrstvo
Webmaster: Martin Šanda (Amis) amisnet@atlas.cz
Redakční uzávěrka: 28.4.2000
(následující údaje se týkají tištěné podoby časopisu)
Celoroční předplatné 100,- Kč, jednotlivé číslo 10,- Kč. Tiskne Sprint servis, Praha 6.
Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s.p.,odštěpným závodem Praha
č.j. Nov 5271/95 ze dne 4. 7. 1995.
Přidělené registrační číslo F 5092.
 
   
Vaše postřehy, připomínky, reakce a podobné věci: