Ilustrace Ondřeje Rady 
 
Nebo učiněni jsme divadlo tomuto světu
i andělům i lidem
 
1.Korintským 4,9b