BRATRSTVO č.1/98


 
OTČE NÁŠ,
KDESI V NEBESÍCH...
OTČE NÁŠ, CO MI DÁŠ?
OTČE MŮJ, STAREJ SE...
TÁTO, MÁMO V KOMOŘE JE...
TATI, DEJ MI...
FOTR DĚLEJ...
TAŤULDO...
JÁ TO ŘEKNU TÁTOVI...
POČKEJ AŽ PŘIJDE TÁTA!
OTEC NEZNÁMÝ
TATI, KDE JSI?
grafika Zdeňka Šorma

 

 
Otče náš, který jsi v nebesích...
MODLITBA PÁNĚ
"Nauč nás modlit se," řekli učedníci Ježíšovi. Co je to napadlo, nějaký záchvat zbožnosti? Na každého to někdy přijde?
Ne. Potkali Ježíše. A došlo jim - to je ale ohromná Proměna, která se nám u Něho děje. Se vším, s životem, s druhými lidmi, se smrtí s... se vším, na co si vzpomenete. To by se mělo projevit taky v tom, co říkáme, naše slova by se měla odvíjet od jiných slov, než jsme byli zvyklí. A jinak by se měla říkat. Proto řekli "nauč nás modlit se".
Važme si toho, že můžeme být při tom. Máme skrz "modlitbu Páně" šanci zachytit podstatu té Proměny, která se u Ježíše děla a děje. A bude dít. Naučme se taky říkat jiná slova a jinak. Stejně - naše stará slova už se nám nechce ani moc říkat. Je to tak dokola. A někdy i nám samým dojde - že nedávají smysl, že je neposkládáme tak, aby k sobě mohla patřit.

První slovo: "Otče náš, který jsi v nebesích". Znali jste to slovo?
Proměna, která s Ježíšem nastupuje, je veliká, už první slovo jeho modlitby to říká:
•člověk předtím než potkal Ježíše, byl v jednom kole, myslím tím, že se točil pořád okolo sebe, a byl vlastně sám. První slovo, slovo, od kterého vycházel, kterým ráno začínal a večer končil, bylo "Já". Měl ovšem kolem sebe lidi, někdy i blízké, někdy dokázal říci s pochopením i "Ty", ale - vstupoval do vztahu k nim podle toho, jak to potřeboval, jak chtěl, jak mohl, jak dokázal. A taky z nich vystupoval, když nenašel sílu, odvahu, čas... nebo z nich byl vyhnán. Takže člověk nakonec byl nejvíc sám. Sám pro sebe, ze sebe. Že s někým býval, to bylo spíš nahodilé. Lidé u Ježíše poznali: k našemu životu patří vztah, patření - jako to "výchozí", jako to rozhodující. Patření ne jen k někomu, a někdy, ale "tak vůbec" - k Bohu.
•V tom našem novém lidském patření je zvláštní jistota, stálost - dítě přece vždy patří k otci, je to vždycky jeho dítě, a je jedno, je-li zlé nebo hodné
•a taky důvěrnost a přirozenost, jakékoli přetvařování se, hledání masky, je pro dítě zbytečné, on mě přece zná, a netýká se to jen části života, člověka, ale člověka celého.
•A také je v tom druhořadost - dítě je na druhém místě, člověk je pozván, zavolán, přijat -- z toho úcta. "Já" je až na druhém místě.
Vnímáte tu Změnu situace? Člověk kvůli Ježíšovi přestává být patrně sám, do vztahů nevstupuje jen nahodile, jak je nutné, jak to přijde, neodpovědně. Uvěřit, potkat Ježíše, modlit se - to znamená prvně odpovídat. Vnímat svůj život jako odpověď. Napadlo by vás to?
Učedníci u Ježíše pochopili: změnila se gramatika. Nejdřív je "Ty", které se říká jinak, než když první osoba je "Já". Říká se s důvěrou, jistotou, přirozeností, důvěrností, stálostí a pokorou. Takže - až budete ráno vstávat a večer půjdete spát, a mezi tím, a přirozhodování... zkuste říct nejdřív "Ty", jak to učil Ježíš. "Otče náš, který jsi v nebesích".
Pavel Jun - farář

Zpět na obsah


.

William Golding - Pán much
ŽIVOT V LITERATUŘE - LITERATURA V ŽIVOTĚ
MICHAL KITTA - MICHAL PLZÁK

Přemýšlel jsem nad tím, zda román W. Goldinga "Pán much", vědomě či nevědomě, není v některé své části či celku ozvukem témat objevujících se již v Bibli. Existují biblické paralely s příhodami malých Britů na "pustém" ostrově?
Zdánlivě panenský ostrov až příliš připomíná Eden. Ani tento, jako každý ráj, neskýtá možnost návratu, a vystřízlivění z iluze (překvapivě ohrožující i děti) přijde rychle.
Adam s Evou příliš rychle dospějí, aniž by dohlédli souvislostí epizodního hledačství dobra a zla s životem v širším kontextu dějin, společnosti, norem. Brzké prozření skrze vlastní strach a krutost odhalí absenci šatu zkušenějších dospělých - ostorv je náhle jiný a my jsme v něm nazí, tedy oblečme džungli, abychom mohli žít v smrtelnosti.
Demokratická volba vůdce Ralpha a jeho správa komunity prostřednictvím orákulní bílé lastury připomíná období vlády soudců a proroků v Izraeli, zatímco mocenský postup lovecky zručného, vnitřně nejistého Jacka se podobá oblibě Saula, který o ramena převyšoval ostatní lid, ale byl také vydán všanc démonskému běsnění.
Přichází rezignace, tupé oddání se náladě smečky. I Ralph pochybuje o smyslu udržování ohně (zástupná věrnost čistotě a přežití společenství). "Jezme a pijme, stejně zítra umřeme!" ...a hle, veselí a radost, porážení dobytka a zabíjení ovcí... (Iz 22,13).
Nejsou tu dospělí. Polovojenský, tuhý režim internátní školy zůstal v Británii. Ostrovní obluda je jistě hloupá a dá se ošálit obětí v závoji much - kdo se tedy dívá a vidí? Nikdo. "Bůh tu není" (říká si bloud v srdci, Ž 14,1). Možná, že tam doma je, ale tady ne. Infantilnost, bloudství výpovědi je v lokaci: "tady" není.
Vzrůstající Ralphova osamělost připomíná Jeremjášovu cisternu, poušť Jana Křtitele i golgotskou samotu Ježíšovu. Jeho kultivovanost a schopnost dávat pravá jména vyvolává hysterickou zlobu obecným blahem zaštítěného stáda. Obětují Simona a Čuňase, avšak Ralph je vytržen příchodem staré dobré civilizace. Zelení andělé v okovaných botách a maskáčích ovšem neodvezou hochy v nebeském kočárku do pravé, rajské vlasti. Štafetu osamocení přejímá čtenář.
Apokalypsa sv. Goldinga. Vypijme ten hořký pohár až do dna.

R. Guardini před půlstoletím napsal, že "budoucí lidské dílo bude mít charakter ohrožení". O moderní literatuře a Goldingově Pánu much to platí dokonale. Je to podobenství o konci civilizace, o nemožnosti návratu k přírodě, o zlu v malých dětech, o konfliktu demokracie a autoritářského režimu.
Asi dvacet šesti až dvanáctiletých hochů začíná pospolitý život na velkém pustém ostrově. A bez dospělých, hurá! Příroda je rajsky šťavnatá a kluci mají romantické pocity: "Je to tu jako v nějaké knížce. Jako Ostrov pokladů, jako Boj o ostrov... Než pro nás dospělí přijedou, užijeme spoustu legrace". Ve skupině postupně krystalizují dva vůdcovské typy. Sebevědomý, tvrdý Jack (náčelníkem bych měl být já) a chytrý, spravedlivý Ralph (budeme hlasovat). Ten nemá přirozenou vůdcovskou autoritu, jeho síla spočívá v tom, že ctí pravidla, která mají platit pro každého stejně. Dokud jsou tato pravidla společného soužití v úctě, daří se hochům žít pohromadě a své spory řešit bez násilí. Příběh začíná idylicky, prvořadý úkol je jasně definován: udržovat na hoře oheň, aby je mohla případná loď zachránit. Tomu se musí přizpůsobit organizace života společenství.
Brzy ale propukne zápas o moc. Lovec Jack, přitahován pachem krve, získává vliv na malé hochy. Demograticky zvolený Ralph přestává být populární. A to vše je umocněno úzkostí. Mrňata prý viděla obludu z moře, která je sežere. Strach začínají mít všichni. V této věci bylo svoláno shromáždění, které se má - poněkud směšně - k existenci obludy vyjádřit. Někdo obludu zesměšňuje, jiný váhavě její existenci připouští, Ralph nakonec pronese: "Snad jsme to jen my sami." Nakonec se hlasuje o tom zda existují strašidla. Ze světa pravidel a řádu se krásný ostrov proměňuje v džungli, prosycenou strachem z neznámé obludy. Úzkostliví chlapci jsou dobře manipulovatelní, jejich hrůza je žene ještě více do náruče silného vůdce, jenž jim slibuje ochranu. Začíná se tu plně uskutečňovat návrat k přírodě, k pudovosti, živočišnosti, kombinovaný s nevinnou dětskou zálibou v krutosti. Broušení oštěpů, vraždění protivníků, hon na Ralpha - příběh dostává spalující tempo. Co všechno je možné učinit, aby člověk zaplašil svou vlastní nejistotu? Záchrana před přírodním barbarstvím přichází v poslední chvíli - ze strany dospělých a jejich technické civilizace.

Název knihy napovídá, jaké téma stojí pro jejího autora v popředí. Pán much je překladem známého Baal zebab neboli Belzebub. Odněkud, nevíme odkud, pochází zlo. Jeho původ je tajemstvím, ale jeho moc je skutečností, kterou zakoušíme zrovna tak jako ti hoši. Jak se tedy se zlem vyrovnat? Jeden typ řešení přináší Jack: "My se na tu obludu vykašlem. Prostě zapomenem, že existuje". Jenže ono to nejde. Zapomenout nemohou právě pro tu úzkost, která v nich žije. Proto se nabízí cesta oběti: "Když něco zabijeme, necháme jí ode všeho kousek. Možná, že nás pak nebude otravovat." To je ten nejprimitivnější pokus - zlu se nečelí, zlo se neodhaluje, nýbrž ponechá a pouze se s ním smlouvá. "Každopádně uděláme nejlíp, když s ním budem zadobře." Zlo bude dál mocné a stále nenasytnější. Není divu, že smlouvou se zlem padne na ty, kdo tuto smlouvu uzavírají, stín zla. Začnou být podobní té obludě, stejně krvelační a nakonec zabijí právě toho, jenž obludu odhalil a pokusil se o tom podat zprávu. Inu, jaký pán, takový sluha, jaký bůh, takový věřící.
Vrcholem knihy je rozhovor jednoho chlapce, přemýšlivého Simona, s Pánem much. Ten promlouvá skrze nabodnutou prasečí hlavu, jemu obětovanou. Tato strašlivá oběť, pokrytá krví a mouchami, nyní symbolizuje svého pána. Zlo. Zlo vládne nejlépe tak, že bude zvnějšněno, odděleno od člověka. Vzbuzuje tak iluzi, že s člověkem zásadně nesouvisí. Když se Zlo, Stín, promítne na určitého člověka, skupinu, na nějakou skutečnost, vznikne falešný dojem, že: za prvé) Zlo si nepoužívá mne, a za druhé) Zlo lze vymýtit, pokud zlikvidujeme právě jeho nositele (určitého člověka, skupinu, skutečnost). Simon se odváží odmaskovat obávaného Pána much, zbavit ho jeho strašidelnosti. A hlava se přiznává: Jak vás jen mohlo napadnout, že obluda je něco, co se dá ulovit a zabít? ...Ale tys to věděl, co? Že já jsem součástí tebe sama? Jen blíž, blíž, blíž! Že já jsem příčinou, proč se všechno hatí?" Simon se hroutí do té hnusné pravdy, řítí se přímo do prasečí tlamy, která ho varuje: "Víš přece náramně dobře, že tam dole najdeš zase mne - tak se ani nepokoušej mi uniknout!" Početní převaha zla je obrovská - vždyť je v každém!
Když je zlo všudypřítomné, tak nadlidské, není opravdu Pánem, není ono bohem, jehož si je třeba naklonit? Vždyť toho, kdo jej neposlechne, kdo se nepodrobí a ještě jej odhaluje, nakonec odpraví! Obluda vládne i prostřednictvím lidského strachu, jenž může kdykoli kohokoli nazvat obludou v přestrojení a určit k likvidaci. To je i skvělá zbraň pro demagogické vůdce typu Jackova: "Já myslím, že ta obluda na sebe vzala jinou podobu." Apeluje na to horší v člověku, rozeznívá strunu nejistoty, strachu, krutosti. A lidského strachu ze zla využije ve svém upevňování moci.
Zlo zakoušíme ve zlých věcech, zlých činech či slovech, zlých myšlenkách, zlých událostech. O zlu se dá spekulovat, zlo se může popírat, ignorovat (ve skutečnosti neexistuje), zlo se může promítnout na něco (někoho) konkrétního (Belzebub), se zlým se dá smlouvat, vyklízet mu pozice, síla zla může člověka uhranout jako vztyčený chřestýš a zrovna tak jej může znehybnit. Je také možné začít vytrhávat kořeny zla ze sebe. To je prožitek nekonečna. To je neustálé křičení k Bohu: Ať ze mě to zlé neprosakuje ven!

Zpět na obsah


.
ROZ
HOVOR
PRO BRATRSTVO
cerno
JSME ODPOVĚDNÍ
ZA SVÉ
ROMY
cerno
ROZHOVOR S PhDr. PAVLEM ŘÍČANEM

Pavel Říčan (1933), psycholog a teolog, badatel a publicista, potulný kazatel, učitel a provokatér v české ekuméně, nejvíce v pražském branickém sboru ČCE. 1 manželka, 2 děti, 2 vnučky.

Z čeho, podle vás, vyrůstá rasismus, jaké jsou jeho příčiny?
Přesnější je mluvit o etnocentrismu, protože my patříme k téže rase jako Rómové. Etnocentrismus - to je kolektivní národní egocentrismus. My jsme jaksi celonárodně zaměření na sebe. Vidíme svoje problémy, svoje přednosti, ostatní nás nezajímají. To se týká i Vietnamců nebo Židů. U Rómů k tomu přistupuje ještě dlouholetá negativní zkušenost - jejich sociální zařazení, jejich pozice na okraji společnosti, to, že se přiživují na nás ostatních. To je něco, co tu aversi pochopitelně posiluje. Dnes je to zvlášť silné i proto, že policie je vůči tomu naprosto bezmocná a neochotná s tím něco podnikat. A právě rómská kriminalita je nápadná. Drobné krádeže a loupeže, přestupky proti sousedskému soužití, ničení a demolování bytů, rámus - to lidem opravdu velice vadí a já se jim nedivím. Mně to také vadí. A policie není schopná se s tím nějak vypořádat. Přičemž právě to by pomohlo odlišit slušné Rómy od těch neslušných. Takhle házíme všechny do jednoho pytle. Právě v zájmu Rómů by bylo, aby se policie - a také parlament, protože zákony k tomu nejsou dostatečně uzpůsobeny - zasadila o řešení tohoto obtěžování společnosti. To by byl velký čin ve prospěch Rómů samotných. To jsou dvě základní příčiny.

A v čem vidíte řešení této situace?
Především samozřejmě v modlitbě. Protože ta nám vždycky nejlíp otvírá oči, mysl i srdce pro toho, za koho se modlíme. Rómové -to je lid, jehož údělem v naší křesťanské Evropě je už šest set let být párijem a štvancem, obětí genocidy, a to až do doby zcela nedávné - i když, pravda, komunisté usilovali už "jen" o vyhlazení jejich jazyka a kultury. Oni při vší své zuboženosti, kterou máme samozřejmě na svědomí my gádžové - a možná právě skrze tuto zuboženost - nesou jakési tajemné poselství, které máme rozšifrovat tím, že je přijmeme jako bratry a sestry. Je to v jejich písních, v příbězích, které vyprávějí a které žijí. Úzkost, hluboký hořký smutek, a zase překvapivá schopnost radovat se s nádhernou spontánností z toho, co je dnes, protože zítra se možná bude prchat o holý život. Něha i drsnost, úžasný smysl pro lidskou blízkost. (Mimochodem, víte, že oni v těch svých chatrčích někdy spávali doslova namačkáni jako sardinky, že dokonce vyprávějí, jak museli spát na směny, aby se vešli?) Jen se bojím, že než tomu jejich poselství porozumíme, zahyne poslední vzepětí jejich kultury v tom příšerném kotli mediálního věku, že je spláchne - ostatně spolu s námi - ten nejgrandióznější brainwasching, jaký zde kdy byl. Víte, když vedle sebe sedí Róm a gádžo a oba čučí na ty akčňáky a pornáče, které tečou ze všech kanálů, tak už je pomalu všechno fuk...

Doufejme, že je ještě čas naděje. Co je podle vašeho názoru nejvíc třeba dělat na té všední, každodenní praktické civilní rovině? Co byste poradil vládě?
Na úrovni celospolečenské, politické, je třeba, aby stát zajistil dodržování zákonů. A to především Rómy samotnými. Jak jsem říkal, bude-li trpěna jejich drobná kriminalita, velice to poškodí rómskou menšinu. Na druhé straně je také potřeba, aby zákony dodržovala i většina. Typickým příkladem jsou skinheadi, kteří dělají věci evidentně protizákonné. Rómové jsou také běžně odmítáni jako uchazeči o zaměstnání a nikdo proti tomu nic nedělá. Přitom se naše republika zavázala učinit vše, co je v jejích silách, pro odstranění všech forem diskriminace. A v tom jsou naše společnost, vláda a bohužel i prezident, laxní. Potom jde samozřejmě o vzdělání Rómů, které je hluboko pod úrovní. Přitom víme, jak na to. Víme, že je třeba zavést přípravné ročníky pro rómské děti a motivovat rodiče, aby je tam skutečně posílali. Dalším úkolem je multikulturní výchova ve školství. Škola by měla dát rómským dětem především zkušenost takové polis, kde je spravedlnost, kde platí nějaký řád, kde se nikomu neubližuje. Tu rómské děti nedostávají. Kromě toho by se ve škole měly cítit doma, což není možné, protože to je prostě gádžovská škola. Podívejte se do učebnic. Když je v amerických učebnicích obrázek lidí, jsou tam vždycky bílí, černí, žlutí, červení. U nás nic takového není. Děti se za celou dobu své školní docházky nedovědí nic třeba o historii Rómů, ale ani o historii Židů nebo Němců v Čechách. Naše škola tohle úplně pomíjí. Komunisté si to nepřáli a učitelé v tom ze setrvačnosti pokračují. A přitom by nebyl problém například pozvat do hodin hudební výchovy nějakou rómskou maminku, aby naučila děti krásnou rómskou píseň, nebo aby pověděla nějakou rómskou pohádku. Nebo se při probírání indické kultury lze zmínit o tom, odkud pocházejí naši Rómové, a tak povzbuzovat jejich sebevědomí.

Znáte nějaký příklad toho, kde se o něco takového pokoušejí?
Nejen pokoušejí, ale výborně to dělají například ve škole Přemysla Pittera v Ostravě, která je opravdu vzorová. Paní ředitelka Balabánová, evangelička, tam dělá velice záslužnou práci. A typické je, že nejenom vyučují a vychovávají děti, ale je to také místo, kam rómští rodiče přicházejí, aby se podívali a aby dostali radu. Je to vlastně takové křesťanské středisko sociální rady a pomoci. To je veliká věc.

Zmínil jste, že paní ředitelka je evangelička. Máte za to, že je nějaký rozdíl ve vztahu k Rómům u lidí věřících a nevěřících? Máme k jinému vztahu, jako věřící, nějaké předpoklady?
Předpoklady k tomu samozřejmě máme. V tom, co zvěstujeme a co věříme, je pro řešení vztahu k Rómům mnoho podnětů. Jiná otázka je, do jaké míry to cílevědomě využíváme a do jaké míry jsou naši lidé ve sborech vedeni k tomu, aby se na řešení této otázky podíleli, aby hledali pozitivní vztahy k Rómům, aby pro ně něco konkrétního dělali. Protože bez toho konkrétního dělání je všechno učení jen marnost a ohavnost. Nejsem si jist, zda na to v naší církvi nějak soustavně nebo často myslíme. Velice asi záleží na jednotlivých farářích. Že by se tím vedení církve nebo bohoslovci nějak zabývali, o tom nevím. Berou to spíš jako samozřejmost, která vyplývá z křesťanského pojetí člověka.

To jste mluvil o předpokladech, ale vidíte nějaké rozdíly v realitě vztahu k Rómům mezi věřícími a nevěřícími?
Určitě. Když hledám, kde se pro Rómy něco pozitivního dělá, naleznu třeba ty ostravské salesiány. V Brně to je baptistický sbor, který s nimi krásně pracuje. V Plzni jsou metodisté v tomhle směru velice aktivní a v Praze a jinde se setkávám třeba s prací dominikánů. Takže je toho hodně. Ale pořád to nestačí, protože ten problém narůstá, hostilita (nepřátelství - pozn.red.) vůči Rómům neustále stoupá.

Mluvil jste o tom, že je třeba pro Rómy něco konkrétního dělat. Máte v tomto směru nějaké náměty, nápady?
Ano. Znám například rodinu, která si bere na víkend - a teď dokonce i na prázdniny - rómské děvčátko z dětského domova. To je veliké obohacení pro tu rodinu a především pro děti, které vidí tu jinakost a příklad otevřenosti a konkrétní služby. To je, myslím, perfektní věc. Neznamená to zavázat se předem k tomu, že budeme o dítě stále pečovat. Nesmíme nikdy slíbit víc, než můžeme udělat. Ale vzít takové dítě na výlet, to je věc, která se dá udělat. Nebo lze na Vánoce poslat do dětského domova dárky, které mezi sebou naše děti vyberou nebo samy vyrobí, s tím, že jako zpětná vazba přijde z toho domova videokazeta z rozdílení dárků. To by mohli udělat i učitelé ve škole. Nejde o nic těžkého. Když uvidím někoho, kdo má z mého dárku radost, můj vztah k němu se zlepší. To je známé pravidlo: když pro někoho něco dobrého udělám, tak ho pak mám víc rád.

Myslíte, že při tom lze nějakým způsobem využít i prostor sboru?
To se daří třeba těm baptistům v Brně. V našich sborech jsou zatím Rómové spíš na okraji, kde plaše setrvají, než zase zmizí, protože my o ně nemáme dostatečný zájem. Odradí nás to, že je jejich zájem takový plachý, že jednou přijdou a dvakrát nepřijdou, a tak je necháme plavat. Nevím v kolika našich sborech se dělá systematická laická pastorace. Myslím, že je dobré, když presbyteři mají sbor rozdělený tak, že každý člen je jednomu z nich přidělen, samozřejmě ne tak, aby ten presbyter lezl do soukromí, ale aby si třeba všiml, že "jeho" člověk má nějaký problém nebo že nepřichází, zda není nemocný nebo v nějaké krizi. Je to obtížnější zvlášť v městských sborech, kde o sobě lidé málo vědí. A nějaký takovýhle kontakt by zvláště Rómové, když se u nás objeví, potřebovali. Ti právě jsou typický případ pro takovou péči. Potřebují mít někoho, kdo se o ně trvale stará, kdo se o ně osobně zajímá a sleduje také například osud rodiny - třeba možný soudní proces.

Zmiňoval jste, že u Rómů musí člověk počítat s tím, že jejich zájem je těkavý, nedodrží, co slíbili atd. Jak se tím vyrovnávat?
Náš pocit méněcennosti z křesťanství, naše nejistota o tom, jestli to všechno má cenu, vedou k tomu, že jsme na takové odmítnutí (protože my to vnímáme jako odmítnutí) citliví a že v něm vidíme ponížení. Od toho je třeba se osvobodit. Prostě to brát jako jejich problém. Oni jsou zkrátka takoví, mírně řečeno, plaší a nedochvilní. Já věřím, že i přechodný kontakt je něco, co v jejich životě může přinést ovoce někdy později. Je třeba věřit tomu, že to, co pro ně uděláme dobrého, se neztrácí, i když se oni ztratí z našeho obzoru a že to Pán Bůh nějak dokonává.

A jak se vyrovnávat s rasismem uvnitř církve?
I tady je třeba určité trpělivosti. Obránci Rómů se často ohánějí tím, že všichni jsou rasisté a že je to nekřesťanské. Přitom se přehlíží ten velice masivní zdroj averze vůči Rómům, který spočívá v jejich kriminalitě a v jejich nepřizpůsobivosti. Je třeba říct takřka jedním dechem: Ano jsou často nesnesitelní, ale my jsme za ně zodpovědni. A i kdybychom tu odpovědnost nechtěli přijmout, tak je tady prostý fakt, že oni tady budou žít s našimi dětmi a s našimi vnuky. Když se o ně nepostaráme, když tu odpovědnost nebudeme realizovat, tak bude to soužití strašlivé. Takže je to i v našem vlastním zájmu. To by sice neměl být v církvi argument, ale averze, která tu je, je tak silná, že ji apelem na křesťanskou lásku vždycky nepřekonáte. Proto si pomáhám i tímhletím vlastně světským argumentem.

Myslíte, že by se na Rómy měly brát nějaké zvláštní ohledy?
.Ano, Rómové si zaslouží značné lidské ohledy. Úředníci by měli respektovat, jak jsou Rómové stále ve střehu, jak jsou s námi vlastně v takové "studené válce". Jejich negativní zkušenost je tak hluboká a masivní, že je třeba s ní počítat a být trpělivý. Také je třeba respektovat jejich neschopnost jednat racionálně s úřady, vyřizovat si věci, což souvisí s jejich nedostatečným vzděláním. To se ovšem týká všech lidí, kteří mají nedostatečné vzdělání, nejenom Rómů. Náš život v civilizované společnosti je nesmírně náročný. A když nemáte určitou úroveň, jste v této společnosti ztraceni. Takže my nadaní, vzdělaní, zdraví, výkonní a vyrovnaní jsme zodpovědni nejen za Rómy.

Na seniorátních dnech mládeže s názvem "Menšiny - jejich problém, nebo náš?" zaznamenal Zdeněk Šorm.

Zpět na obsah


.

STRUČNĚ
A JASNĚ
Dnes otázka pro nově zvoleného 1. náměstka synodního seniora Daniela Ženatého.
Co dělá naše církev proti rasismu a co by měla dělat?
Synod přijal Poselství k otázce spolužití s Romy. Evangelický kalendář 1998 stejně jako snad všechny evangelické tiskoviny říkají rasismu jasné ne. Samozřejmě otázka je, kdo to čte. Zda beztak lidé, kteří rasisti nejsou. To však neznamená, že je to možno vzdát.
Největší kus práce lze udělat ve sborech. Jednak jasným slovem - dětem, mládeži, z kazatelny, při příležitosti hovořit na necírkevní půdě. Jednak jasným činem. Setkávání, cesty do zahraničí, kontakty se sbory v cizině. To účinně odstraňuje mnohé předsudky.

A co na to vy? Napište nám velmi stručně, třeba jedinou větou svůj názor. Nejzajímavější otiskneme v příštím čísle.

Zpět na obsah


.

Proč lidé trpí?
O T Á Z K Y * V Í R Y

Ta otázka patří k nejtěžším. Ne proto, že na ni neumíme odpovědět, ale proto, že s ní musíme žít. Všechny naše pokusy o snadná vysvětlení selhávají. Dobře míněné rady, jak utrpení snášet, jsou podrobeny kruté zkoušce, když utrpení dolehne na nás a na naše nejbližší. Pro víru je bolest o to těžší, že nepůsobí jen trýzeň tělesnou a psychickou, ale hroutí se i naše nejhlubší přesvědčení a naděje, že Bůh je milosrdný a spravedlivý.
Jedno možné vysvětlení říká, že utrpení je důsledkem lidské neposlušnosti a pýchy. Částečně je to pravda. Kdo jede příliš rychle nebo řídí opilý, může se zranit nebo zabít. Ale také může zranit nebo zabít druhého. Statistika dokazuje že v severních Čechách je nejvyšší procento dětské úmrtnosti. Ale elektřinu používáme všichni. Válka je ovocem lidského hříchu. Ale v zákopech neumírají politici a generálové, ale obyčejní lidé. Utrpení jistě souvisí s lidským hříchem. Příliš často však střílí bez míření.
Jsou však i bolesti a trápení, za která snad nikdo z nás nemůže. Letadlo se zřítí v mlze. Zemětřesení pohřbí stovky lidí. Voda strhne domovy bezbranných. Nechápeme, proč to Bůh dopouští. Je-li svět jeho stvořením, proč připustil tyto poruchy? Proč se musíme bát zákeřných nemocí a náhodných katastrof?
Je třeba se smířit i s tím, že Bible na tyto otázky neodpovídá. Nevyhýbá se jim, potýká se s nimi - ať už je to Jób, apoštol Pavel nebo sám Ježíš - ale nikde nedá hotové vysvětlení. Vždycky je to nový, předem nerozhodnutý zápas, v kterém si trpící sáhne až na dno svých sil a jeho víra je podrobena té nejtěžší zkoušce.
Utrpení je možné svěřit do rukou Božích nebo se s ním prát a doufat ve vysvobození. Obojí je lepší než vzteklé naříkání a závistivá sebelítost.
Utrpení je možné chápat jako zkoušku. Její průběh je bolestný, krutý a nepochopitelný, ale výsledek může být očišťující a posilující. Člověk se v utrpení naučí dívat a hodnotit všechno kolem sebe z jiného úhlu.
Utrpení je také možno pochopit jako výzvu. Jako příležitost k vzájemné solidaritě a pomoci. Kde jinde by se lépe projevilo, co jsme zač, než v setkání s lidmi, kteří nás potřebují a nebo ve chvíli, kdy sami ztrácíme všechny dosavadní jistoty?
Někdo říká, že kdyby nebylo bolesti, nikdy bychom si neuvědomili vzácnost a krásu života. Kdyby nebylo smrti, naše pýcha a hrdost by byla nezměrná. Možná, že zázrak stvoření a dar života není vůbec jednoduchý, jak se nám zdá, ale neskončený zápas se silami zla a zmaru, do něhož jsme vtaženi i se svou úzkostí i vírou. Jen Kristovo vzkříšení je pro nás znamením, že je to zápas vítězný.
Otázky "proč" se nikdy nezbavíme. Na otázku: "Co máme dělat" však odpověď existuje. Když nemůžeme zlo odstranit, můžeme a máme ho alespoň zmírnit. Někdy to jde víc, než tušíme. Když vidím elektrické vozíky poháněné jedinou páčkou, čtecí zařízení pro slepé, učební pomůcky pro mentálně postižené, když vidím laskavou pečovatelku a statečného pacienta, který chodí na ozařování, raduji se z toho, že zlo ztrácí půdu pod nohama. A když si uvědomím, že jednou budeme zdraví a šťastní všichni, vím, že všechna ta trpělivost a skryté úsilí stojí za to.
Jiří Gruber - farář

Zpět na obsah


.

BLÍZKOST V RŮZNOSTI

Je to tak na světě zařízeno, že se rodíme různí, s jinou vervou se na svět dereme, jiným tempem se v něm rozkoukáváme, různě vnímáme svoje okolí, pro lidi kolem nás jsme malí, velcí, tlustí, tencí, černí, bílí či žlutí, veselí či zachmuření, inteligentnější či pomaleji chápající... Ve své různosti se setkáváme a sbližujeme, naše jinakost nás má a může obohacovat, vést k toleranci. Naše odlišnost je většinou chápána pozitivně, pohybuje-li se v rozmezí určitého "normálu". Zdálo by se, že tento "normál" má poměrně široké hranice. Ty jsou ovšem zužovány nám - především médii - předkládaným ideálem toho "pravého" člověka: volba královny krásy, kde dívky se od sebe liší centimetrem v pase či šíří svého úsměvu, mladí úspěšní muži, kteří nás vábí z televizních reklam, používající tu zaručeně pravou vodu po holení, miminka, která jsou šťastná jen díky té nejlepší značce suchých plenek - to všechno nám má vytvořit obraz toho, jakými bychom měli být, abychom byli těmi "pravými".
Naštěstí je to ve skutečnosti daleko rozmanitější a díky za to. Ovšem co je to tedy "normální"? Co je ještě vnímáno jako přijatelné, pochopitelné, obohacující? A kdy začneme odvracet zrak, abychom nebyli vystaveni příliš těžkému střetu s něčím, co je tak jiné, že je to až odpudivé a nesrozumitelné? Kulhající člověk nemusí vzbudit mnoho pozornosti, člověk zkroucený o berlích či na vozíčku už přitahuje pohledy mnohých; otočíme se po člověku s bílou holí a mineme člověka barvoslepého; spolužák, který propadá téměř ve všech hlavních předmětech, může být i třídním hrdinou, dítě na první pohled mentálně opožděné vzbuzuje náš soucit a děs zároveň.
Většina lidí se tedy pohybuje v určitých obecně tolerovaných mezích, jsou však lidé, kteří jsou tou většinou za tuto hranici často vystrkováni. Jak se k sobě navzájem stavíme? Jak se zbavit mnohých nevhodných přístupů a stereotypů a jak se sobě navzájem přiblížit? Pojďme se nechat inspirovat některými zkušenostmi a informacemi a zkusme společně přemýšlet o možnostech "blízkosti v různosti".
"Jde o to, abychom se dokázali obrátit čelem k tomu, od čeho se odvracíme."

O ČEM BUDE ŘEČ

V tomto seriálku bychom se chtěli zabývat z více stran tím, co se váže k životu různě postižených lidí, čím je utvářen a ovlivňován vztah lidí postižených a nepostižených; chtěli bychom alespoň malou špetkou napomoci tomu, abychom si mohli více rozumět i ve své někdy velké a zdánlivě nepřekonatelné odlišnosti, abychom se dokázali vzájemně se přiblížit. Bude řeč o lidech se zrakovým, tělesným, mentálním, sluchovým a řečovým postižením, o problému nápadnosti postižených osob a jejich časté vyděděnosti ze společnosti, o vyrovnávání se s postižením, o rozvoji medicíny, o integraci atd. Zdaleka nebude možné vyčerpat vždy dané téma, snad ale i malá sonda do problematiky bude moci posloužit jako inspirace k přemýšlení a k rozhledu.
Všichni, kdo byste měli nějaké nápady, kritiky, poznámky, příspěvky k daným tématům, napište nám je, budeme za ně moc rádi.

"Trpící a postižení představují jakousi laboratoř celé společnosti; jsou průzkumníky tam, kde na mapě lidských zkušeností jsou bílá místa, navrhují a testují strategie a styly pro mezní životní situace, a jsou tedy jakousi skrytou rezervou lidského rodu pro případ extrémních zátěží, drastických změn nebo katastrofických ohrožení."
Citáty jsou z knihy Bohuslava Blažka a Jiřiny Olmrové Krása a bolest s podtitulem Úloha tvořivosti, umění a hry v životě trpících a postižených (Panorama, Praha 1985), kterou vám k problematice života postižených a vztahu lidí postižených a nepostižených doporučuji.
Tereza Kellerová - studentka speciální pedagogiky

Zpět na obsah


.

PROČ JE STRACH?
CO, KDO, PROČ?
ERAZIM KOHÁK

No asi proto, že nás má Pán Bůh rád. Dovedete si představit, co bychom natropili, kdyby nám nebránil strach? Ostatní živí tvorové se přirozeně vyvarují nebezpečí. Bojí se dravců, ohně, kouře a čeho ještě. Člověk se liší jen tím, že ten přirozený strach dovede potlačit - vzrušovat se nebezpečím, zakládat požáry a vdechovat kouř. Takový strach je dar od Pána Boha. To bychom potřebovali víc.
Pak je ten druhý strach, v němž se promítá zloba, kterou v sobě nosíme. Protože podle sebe soudím tebe, čím víc zášti v člověku, tím víc strachu z druhých. Zvířata, která spoléhají na čich, nerozlišují útok a útěk. Kdo chce ublížit, páchne jako ten, kdo se bojí. Člověk plný zloby je také člověk plný strachu. Jen se podívejte, kdo to prohlašuje, že ho všichni ohrožují! Takový strach je měřítkem zlé vůle v nás. Toho bychom potřebovali méně.
Jenže pak je ten třetí strach, ta úzkost na duši, když žijeme s vědomím, jak bolestně zranitelné je všechno, co milujeme
- láska, krása, dobro, i život sám. Nic není jisté, vše pomine. Tak bychom chtěli život obejmout a pevně držet, leč víme, že se nám rozplyne mezi prsty.
Jak žít s tím třetím strachem? Stoikové radili nic nemilovat, abychom nemuseli
ničeho želet. Staří Egypťané se utěšovali nadějí na posmrtnou odměnu. Křesťané doporučovali důvěřovat Pánu, i když nechápeme jeho cesty. Či máme doznat, že vše, co jsme a máme, je nám jen propůjčeno? Vděčně žít a s díky vracet? Nevím. Co je strach, to vám povím. Co se strachem, to je na vás.
Erazim Kohák

Zpět na obsah


DOPORUČUJI

SROZUMÍVÁNÍ
Nakladatelství Oliva nám zaslalo k recenzi knížku Luďka Rejchrta - Srozumívání. Nemohu vám ji než doporučit. Jsou to krátké, hutné výklady o základních tématech křesťanské víry a duchovního života. Najdete tu odpovědi na otázky, o kterých se mezi křesťany často diskutuje. Např.: Co je to zjevení? Jaké má Bůh vlastnosti? Kdo jsou to andělé a satan? Kdo je to Duch svatý? Kdy proti němu hřešíme? Co znamená křest? Proč Bůh nevyslýchá naše modlitby?
Výklady jsou napsány struč-
ně a srozumitelně a přitom dávají prostor k vlastnímu přemýšlení. Dalo by se říci, že jsou jakousi stručnou rekapitulací toho, k čemu dosud křesťané došli a je zde naznačen i směr dalšího hledání a přemýšlení. Texty původně vznikaly jako příprava k biblickým hodinám v branickém sboru. Mohou proto dobře posloužit i jako východisko pro biblický program a rozhovor v mládeži nebo mezi třicátníky. Každé téma je uvedeno čtyřmi biblickými citáty a jedním či dvěma citáty různých autorů. Součástí knížky jsou i samostatná pojednání o tom, kdo je to Ježíš, jak se vyvíjelo učení o Kristu a v čem spočívá křesťanova naděje.
Publikace je doplněna několika nepříliš zdařile reprodukovanými fotografiemi Jana Šplíchala.
Jediná věc, která mi činí rozpaky, je cena této ani ne sto stránkové brožury zmenšeného rozsahu. Ne snad že by za těch 76 Kč nestála. Ale když uvážíme, kolik práce je dnes při tisku knih automatizováno, nechápu, proč musí být tak drahá. Vždyť i xerokopie by musela být levnější.
To však nic nemění na skutečnosti, že "Srozumívání" (staročeské slovo užité v kralickém překladu v Ž 64,10) je, jak píše autor, "určeno všem, kdo chtějí v dnešní hektické době přemýšlet o gruntech, na nichž stojí víra křesťanů".
K dostání v Kalichu a ostatních knihkupců s křesťanskou literaturou.
Jiří Gruber
Zpět na obsah

. CIKÁNI JSOU TAKÉ BLIŽNÍ . . .

DÍL PRVNÍ
K Cikánům jsem přišel jako slepý k houslím. Za všechno můžou metodisti. Z ničehož nic se totiž jeden z nich rozhodl, že Cikáni jsou také bližní, a tak šel a seznámil se s nimi. Další metodista (kamarád prvního) se jen tak mezi řečí zmínil, že jde mezi Cikány a jestli nechci jít taky. Neměl jsem po ruce vhodnou výmluvu, a tak jsem šel.
Zavedl mě na Borovského náměstí na Žižkově, kde jsme jen tak postávali, povídali si a občas hráli na kytaru s partou výrostků odhadem od 12 do 20 let. Když už jsem zimou necítil nohy, osvítila mě jedna z mých nemnohých geniálních myšlenek: Proč mrznout tady, když je hned za rohem náš útulný sboreček a v něm teplíčko? Hned příští týden jsme stáli jako koledníci před paní farářkou, která se slitovala nad nezralostí a naivitou našeho mládí, a tak jsou od té doby v jednom kostele ČCE dvě mládeže - "bílá" a cikánská.
Happy end? Ale kdepak. Zvlášť ne pro nás (a možná i pro vás), kteří jsme si představovali několik poněkud nahnědlých andílků, kteří na nás budou důvěřivě upínat svá čokoládová kukadla a hltat každé naše slovo. Namísto toho je problém, aby si nás vůbec někdo všiml. Při zpívání si rveme z hrdla hlasivky, aby bylo možno všeobecný řev, dupot a rambajz provozovat alespoň do rytmu. Modlitba vypadá podobně, takže si představte sami sebe jak hulákáte Otče náš, abyste přehlušili konverzaci, která se většinou sestává ze slov označujících mužské a ženské pohlavní orgány a z výrazů, z nichž "ty šmejde" je celkem korektní označení kamaráda. Při programech, pokud vás někdo bere na vědomí, jste konfrontováni s množstvím poznámek a dotazů, které mnohem spíše než k probíranému biblickému oddílu směřují ke karikatuře sexuální osvěty. Když se pak návdavkem z presbyterny ztratilo několik drobností a dvě kytary, došla staršovstvu trpělivost a nad dalším osudem našich setkání visel těžký otazník.
K čemu to tedy celé vlastně je? Já sám si tuto otázku pokládám téměř vždy, když odcházím v pondělí večer s pocitem naprosto utahaného pitomce, který se celý večer bavil házením hrachu na zeď a strašně přitom řval. Ale možná to děláme kvůli občasným světlým chvilkám, kdy máme pocit, že nás alespoň někdo poslouchal. Nebo kvůli situacím, kdy se nám někdo přijde vyznat ze svých problémů. A možná kvůli pár otázkám, na které ten druhý skutečně čeká odpověď. Ale možná taky ne.
Ale každopádně až za námi někdo přijde jako za odborníky na rómskou otázku, ať nám také napřed poradí, jak to my sami vlastně máme dělat.
DÍL DRUHÝ
Shodou okolností se v této době objevilo pár cikánských dětí i v našem kostele v Č.B. Tři malé skupinky ze tří rodin, každá pod vedením jedné rázné holčičky. Měl jsem právě nedělní školu, a tak jsem je také pozval. Když jsem pro ně přišel před kázáním, spořádaně se zvedli a odkráčeli v zástupu do presbyterny. A bylo to. Opakoval jsem si sice cestou někde letmo přečtené poučky o selektivním přístupu, ale zjistil jsem, že je to k ničemu. Jestli přece jen existoval rozdíl, bylo to při vybírání písniček. Děti až dosud nechávaly výběr na mně a sami se přihlásily až po dlouhém přemlouvání. Když ale zjistily, že s Nataškou nebo Marikou nemají šanci, začalo to při poslední sloce vypadat jako na newyorské burze, kde se každý snaží ostatní překřičet svým číslem.
Zajímavé je, že děti přicházejí do kostela zcela spontánně. Rodiče jsem viděl jenom jednou, když se přišli podívat, do jakého že to děti chodí divného kostela. (Cikáni jsou většinou katolíci). Pak odešli, zřejmě uspokojeni, protože jsem je už nikdy neviděl.
Práce pokračuje utěšeně. Děti jsou velmi aktivní při jakékoli činnosti a chodí nejpravidelněji ze všech. Objevovaly se dokonce i v létě, kdy není nedělní škola, a tak jsme pro ně vymýšleli různé alternativní programy, hry a soutěže.
Moje zkušenosti s Cikány (ti, se kterými se znám, se tak nazývají sami) nejsou ani reprezentativní, ani obecné. Nicméně ve své práci nepodléhám žádným iluzím o přizpůsobivosti či asimilaci. Vím, že každá mládež může být poslední, protože se někde objeví něco zajímavějšího. Přesto, anebo právě proto, si myslím, že je třeba nabízet nepodmíněně, z celého srdce, s rizikem velmi pravděpodobných ztrát, a možná i tak trochu bláhově, stejně tak, jako bylo nabídnuto i nám.
D.N.

Zpět na obsah


.

RÓMSKÉ DĚTI BÍLOU VRÁNOU
Českobudějovický evangelický kostel se nachází v cikánské čtvrti. Kostel stojí vedle domu, z něhož nezřídka vylétne něco z inventáře - jednou tu oknem proletěl i nájemník. Takže jak si můžete představit, brouzdám si to do kostela prostředím nikoliv ukolébaném nudou.
Asi před rokem jsem v kostele potkala Natašu. Jedenáctiletá krásná rómská holčička s bílou mašlí ve vlasech. Zbožně obracela oči k varhanám. Podala faráři ruku, pak si šla slušně sednout do první lavice. Za nějakou dobu přibyly tři mladší rómské děti. Všechny nastrojené, vymydlené, pod přísným okem Nataši usazené v lavici.
Díky našim vynalézavým učitelům nedělní školy, ochotným k netradičním přístupům, bývá nyní v kostele třeba i devět rómských dětí. Nedělám si iluze o tom, co jejich rodiče v té době dělají. Nejsou to asi oni, kdo ráno před kostlem češou dětem copánky. Iniciativa zde vychází právě jen od dětí.
Začaly prázdniny, nedělní škola ve sboru není. Škoda, nadějně započatá práce s Rómy asi uhasne, říkám si po cestě domů z kostela. A pak je potkávám. Nataša v čele, za ní houf slušných dětí. Všechny mě s požitkem zdraví. Sbírám odvahu jedno dítě pohladit po hlavě, což bych určitě udělala s "bílými" dětmi. Nejde to, někdo to vázne. Kde je problém? V Rómech? Nebo snad v nás?
Olga Pikousová

Zpět na obsah


.

VÝROBKY ŠETŘÍCÍ PŘÍRODU
Zboží, které je možné zakoupit v obchodech, má různý dopad na přírodu. Některé jí škodí poměrně hodně a jiné se jí skoro nedotkne. Je samozřejmě lepší, kupují-li se výrobky málo zatěžující životní prostředí, a nechce-li nikdo ty druhé. Proto byly zavedeny značky, které mají šetrné výrobky odlišit od těch nešetrných. Současně s tím se ovšem objevilo i mnoho značek, které nejsou věrohodné či které jsou úmyslně matoucí. Jaká je tedy u nás situace s ekoznačkami?
Oficiální ekoznačky jsou u nás tři.
 
ekoznačka Od roku 1994 uděluje Ministerstvo životního prostředí a Agentura pro ekologicky šetrné výrobky označení EKOLOGICKY ŠETRNÝ VÝROBEK domácím a zahraničním výrobkům. Při udělování této značky je posuzován celý výrobek (včetně obalu), od výroby až po konečnou likvidaci. Dnes je takto označeno zhruba 200 výrobků.
 
ekoznačka Pod záštitou Ministerstva zemědělství ČR je udělována značka PRODUKT EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ. Tato značka znamená, že při pěstování plodin nebylo použito umělých hnojiv či pesticidů. U živočišného produktu pak značí mimo jiné to, že se zvířaty bylo slušně zacházeno.
 
ekoznačka Předchozí dvě ekoznačky jsou věrohodné. Třetí značkou u nás je EKOPACK, kterou uděluje státní zkušebna. Tato značka se vztahuje pouze k obalu a měla by označovat takový obal, který má menší dopady na životní prostředí než jiné podobné obaly. Tato značka však není věrohodná mimo jiné proto, že jsou takto často označovány pouze určité části obalu, zatímco jiné nejsou posuzovány, a nejsou stanovena ani jednoznačná kriteria pro hodnocení.
 
Dále se u nás člověk může setkat s různými zahraničními ekoznačkami:
ekoznačky Je ovšem otázkou, nakolik je výrobek např. s japonskou ekoznačkou šetrný k přírodě poté, co byl k nám z takové dálky dovezen. Je pochopitelné, že některé zboží nelze vyrábět po celém světě, mnoho výrobků je však
 
dováženo zcela zbytečně. Pak jsou zde značky, které si vymysleli výrobci a které nejsou věrohodné, protože nikdo nezaručuje jejich oprávněnost, např:
rádo by ekoznačky Sem také patří nápis OBAL JE RECYKLOVATELNÝ (či ROZLOŽITELNÝ). Je-li totiž obal recyklovatelný, neznamená to, že opravdu recyklován bude. K tomu zatím nic výrobce nenutí. A rozložitelné je časem cokoliv, byť mikroténovému sáčku to trvá zhruba 5 let a PET-láhvi déle než deset let.
 
Často také dochází k záměnám jiných symbolů za ekoznačky. Asi nejznámějším takovým symbolem je DER GRÜNE PUNKT.
ne ekoznačky Jedná se o německé označení pro jednorázové obaly, na jejichž likvidaci výrobce přispívá firmě Dual System Deutschland, která tyto obaly sbírá. U nás však toto označení nemá žádné opodstatnění, neboť sběr těchto obalů zde neprobíhá.
 
Ani symbol "odhazujícího panáčka" není ekoznačkou. Zákon o odpadech ukládá výrobci za povinnost uvádět na obalu doporučený způsob likvidace obalu. Jedná se tedy pouze o doporučení, aby zákazník použitý obal odhodil do koše.
 
Na obalech se ještě objevuje tzv. symbol recyklace. Podle normy ČSN 6120 se takto značí recyklovatelné obaly z plastů. Symbol je doprovázen číslem, popř. zkratkou, označující druh plastu. Nejedná se tedy o ekoznačku, pouze se dozvíme, z čeho je plast vyroben.
 
Pokud si nebudete jisti, co určitá značka znamená, či zda je oprávněná, můžete se obrátit na Českou obchodní inspekci nebo Ekologickou poradnu Veronica (p.p. 9, 601 91 Brno) či Hnutí DUHA Olomouc (Křížkovského 14, 772 00 Olomouc), kam si též můžete napsat o informativní leták k ekoznačkám.
Petr Hrdina, student ekonomie

Zpět na obsah


.

Zpět na obsah


CO MNE
ZAUJALO
Sváťa Karásek, farář v Praze u Salvátora: Určitě koncert Plastic People v pražské Akropoli. To, co dřív chtěli hrát a co se nepodařilo uskutečnit, se teď povedlo, a tím dosáhli určitého hudebního stupně. Uzavřela se tak jedna kapitola.

Petr Turek, překladatel a majitel nakladatelství KRA: Koncert Plastic People - ožití legendy v tom nejlepším slova smyslu - nebyla v tom žádná nostalgie, ale současná muzika. Kniha od Grahama Greena Konec dobrodružství. Ruský film Svéráz národního lovu - pro mě blízký humor..

..

DOPORUČUJI - DOPORUČUJI
Lars von Trier: Prolomit vlny (Breaking the Waves)

Zdálo by se, že doporučovat v Bratrstvu film je zbytečné, neboť v okamžiku, kdy doporučení vyjde, je film již zpravidla z kin stažen. A přece, jsou filmy, které svým významem a kvalitou přesahují hranice času, jež vymezuje reklama, filmy, na něž nejsme zváni prostřednictvím soutěží a možností výhry čehosi, co s filmem samým nemá vůbec nic společného. Jeden takový film bych chtěl doporučit a mé doporučení bude, doufám, ještě dlouho aktuální, neboť film dánského režiséra Larse von Triera Prolomit vlny dozajista patří k tomu nejlepšímu, co v rámci světové kinematografie vzniklo. Lars von Trier není u nás jako režisér neznámý. Jeho Evropa, film z roku 1991, oceněný v Cannes, se čas od času objevuje na programu filmových klubů.
Film Prolomit vlny je rozdělen na 7 kapitol a epilog a snad jediné, co mu lze vytknout je právě toto dělení, které na pozadí poměrně kýčovitých záběrů v názvu kapitoly příliš předjímá budoucí děj. Film je však netypický nejen tímto ‘knižním' členěním, ale také obrazovým zpracováním a pozoruhodnou kamerou (např. při některých dialozích rychle přejíždí z jedné tváře na druhou, podle toho, kdo právě mluví).
Důmyslně vystavěný příběh se odehrává kdesi v chladném a deštivém skotském venkově, jehož každodenní řád určuje přísné protestantské křesťanství. Mladá dívka Bess, hluboce nábožensky založená, se vdá za Jana, drsného a svérázného dělníka z vrtné plošiny. Do klidného prostředí vesnice příliš nepadnoucí Jan v životem nepoznamenané Bess, dosud žijící v sebespokojeném světě s jasnými pravidly, kde je každý přestupek přísně trestán, probouzí ženu a vášnivou milenku. Krátce po svatbě však Jana potká těžký úraz, po němž je zcela znehybněn. Odkázán na cizí pomoc, počíná Jan zneužívat Bessiny bezmezné oddanosti a nutí ji k pohlavním stykům s cizími muži, o nichž mu má posléze vyprávět. Bess, která se obvniňuje z toho, že sama zapříčinila Janovu tragédii, zvrácené přání svého manžela plní. Zčásti proto, že se chce ospravedlnit před Bohem, zčásti proto, že chce Jana zachránit. Přestože, nebo právě proto, že své sebezničující jednání vždy podmiňuje Božím souhlasem (scény, kdy Bess komunikuje s Bohem tím, že si za něj sama odpovídá, patří mezi nejpůsobivější scény filmu), ocitá se sama, zavržená všemi, kteří si osobují patent na správnou víru. (V situaci, kdy nejvíce potřebuje pomoc, odvrátí se od zoufalé Bess jak místní farář, kázající z kazatelny o pomoci bližnímu, tak vlastní matka.) Bess své vykupitelské jednání, jímž se domnívá zachraňovat Jana, zaplatí životem. Jan se však uzdraví.
Film nás staví před mnoho otázek a vzbuzuje četné pochybnosti o hierarchii křesťanských hodnot. Morálka jako souhrn vzorců chování, jejichž porušení je přísně trestáno, ztrácí v odlesku Bessiny oddané lásky smysl. Bess hřeší záměrně a plánovitě jen proto, aby Jana vykoupila z utrpení. Nehledí přitom na to, že si sama způsobuje utrpení mnohem větší. Její hřích musí být ospravedlněn. Mnozí proto mluví v souvislosti s Bessiným příběhem o novodobé Máří Magdaleně. Ti, kteří Bess odsoudili, nejen že by nebyli schopni takové oběti, ale nejsou schopni ji ani pochopit, tedy přenést se za povrchní zdání skandálního života prostitutky. Odsuzují tak jen sami sebe, protože jejich ‘právo' nelze s čistotou Bessina jednání srovnávat. Bessina tragédie však ukazuje, že právě v takové sebezničující oběti spočívá lidství, že i vášeň a emoce dávají životu opodstatnění a smysl. Je těžké vposledku rozhodnout, zda Jana uzdravila Bessina bezmezná víra v Boha, či síla její lásky, pro níž obětuje svůj život, aby cizí zachránila. To jsou však v krátkosti jen některé z námětů, otázek a problémů, které příběh novodobé křesťanské mučednice zohledňuje.
Na závěr snad jen tolik, že myšlenkově bohatý a výtvarně podivuhodně ztvárněný film Prolomit vlny byl oceněn jako nejlepší evropský film roku 1996, ale významná ocenění by neměla být důvodem, proč chodíme do kina.
Marek Nohejl - student filosofie

Zpět na obsah


.

NOVÁ SYNODNÍ RADA

Ve středu 3. 12. zasedala poprvé nově zvolená SR a při tom Bratrstvo (dvojčlenný štáb - fotograf, redaktorka) nemohlo chybět. Otázka zněla: Dobrý den, dozvěděla jsem se , že byla na 6 let zvolená nová SR a jakožto devatenáctiletá mládežnice se vás ptám, co pro nás SR znamená, má nás zajímat její zvolení a co bude pro mládež dělat?

PAVEL SMETANA
synodní senior - bude mít na starosti: Vyznání a život církve, Sbory a pracovníci, Evangelizace a misie, ETF UK, Bohoslovci zapsaní do seznamu kazatelů ČCE, Vikariát, Historická studia
To je otázka na tělo. Především se domníváme, že mládež patří do sboru, že to není žádná jiná organizace mimo církev, a SR všechno, co dělá pro sbory, dělá i pro mládež. Vedle toho pečuje o to, aby mládež měla časopis, stará se, aby byla dobrá redakční rada. Aby byl poradní odbor jak pro děti, tak i pro mládež. SR má sekretářku, která se věnuje speciálně práci s mládeží. V současné době usilujeme o to, aby byl zvláštní tajemník pro mládež, žel... nikdo... Snažili jsme se dávat mládeži zelenou, přirozeně se i očekává, že největší iniciativa vzejde od mládeže samotné. (red. kráceno)

LYDIE ROSKOVCOVÁ
synodní kurátorka - Správa církve, Restrukturalizace církve (slučování sborů, nové hranice seniorátů), Stát a církev, Ediční činnost - Kalich s.r.o., Český bratr, Sbírka kázání
Myslím si, že bude muset dojít k nějaké spolupráci mezi SR a mezi odborem mládež. Pokud já vím, tak odbor mládeže je velmi samostatný a asi by nebyl moc šťastný, kdyby se jim do toho někdo příliš míchal... Mladí se mohou poučit od starších, kteří prožili svůj život v církvi a obráceně, ti, kteří tu církev vedou, by měli vědět, co právě nastupující generaci zajímá anebo spíše trápí a tíží a na co se těší.

DANIEL ŽENATÝ
1. náměstek synodního seniora - Evangelická akademie, Výchova dětí, Výchova mládeže, Bratrstvo, Katechetická příloha, Střední generace, Vzdělávání laiků
Tak za prvé za chvilku začne moje první zasedání, takže vám to nemohu říct a za druhé by to mládež mělo určitě zajímat, protože to je její církev a jsme jaksi všichni pod jednou střechou, jedna rodina, nemá cenu si myslet, že jsou nějací ONI v té SR a MY mládež. To by byl začátek špatného přístupu...

JOEL POKORNÝ
1. náměstek synodního kurátora - Financování církve, Věci hospodářské, Jeronymova jednota, Věci stavební, Auta
... zdůraznil jsem otázku biblického vzdělávání a myslím, že bych na to kladl důraz hlavně u mládeže a podporoval bych kurzy a jiná setkávání i jiných církví, která souvisí s poznáváním biblických textů.

PAVEL PISTOR
2. náměstek synodního kurátora - Křesťanská služba, Rekreační střediska, Diakonie ČCE, Péče o uprchlíky
Myslím, že by to mládežníky mělo zajímat, pokud jsou členové církve, protože to jsou představitelé církve a mládež by měla se SR dost komunikovat - je dobře, že se účastní synodů... To jste mě zaskočili... ale mládeži fandím!

JAN ČAPEK
2. náměstek synodního seniora - Ekumenické vztahy, Zahraniční sbory, Zahraniční dary, Jednání s veřejností, Sdělovací prostředky, Vězeňská duchovenská péče, Duchovenská práce v armádě

My jsme tři ze SR byli na sjezdu mládeže v Prostějově, který jsme rádi a dokonce s nadšením sledovali, a přejeme si, aby mládeže ve sborech přibývalo a aby se sjezdy dařily a aby mládež dovedla do sborů získávat nové lidi... SR bude podporovat všechno, co napomáhá k tomu, aby evangelium Kristovo získávalo duše mladých lidí.

A na závěr vzkaz od, nyní již bývalého synodního kurátora Zdeňka Susy: Co je dobrý pro dospěláky, je dobrý taky pro mladý a co je dobrý pro mladý, je dobrý taky pro dospěláky a je správný, když se to nerozlišuje... Ale Bratrstvo mám rád!
Poté odcházeje odevzdal klíče se slovy: Od této chvíle už zvoním... a ostudu už dělám jenom sobě.

Náš vzkaz synodní radě: Mnoho zdaru!!
Bratrstvo

Zpět na obsah


O VÁŽNÝCH
NEVÁŽNĚ
O VÁŽNÝCH
Našim podařilo získat některé překvapivé informace z průběhu volby nové synodní rady naší církve. Ukázalo se, že jistí synodálové, zmoženi jednáním stejně jako někteří poslanci našeho parlamentu, během jednání usnuli. Po probuzení měli před sebou lístek na volbu. Není však jisté, z jakých důvodů napsali právě to jméno, jaké napsali. Někteří z těchto spáčů napsali jméno Smetana s malým "s", což nevypovídá o špatné úrovni znalosti českého jazyka, ale o jejich doměnce, že si objedávají k obědu kávu s mlékem. Stejně tak ti, kdo napsali "ženatý", učinili tak, neboť měli za to, že doplňují informace o rodinném stavu pro kancelář Synodní rady. O to zajímavější je, že podobná nejasnost nevznikla u jména Čapek. Naši zpravodajové ovšem vysvětlení našli. I v případě tohoto jména došlo u spících synodálů k pochybení. Zdál se jim totiž sen o jejich přijímacích pohovorech na fakultu a po probuzení měli za to, že musí odpovědět na otázku, kdo je jejich oblíbený český spisovatel.
Věříme, že i přes toto zmatení si Pán církve tyto i další nově zvolené členy Synodní rady použije ke svému oslavení a přejeme jim vše dobré do jejich práce.
MV
Zpět na obsah

VYKOPÁVKY
Z KUMRÁNU
Jazyková komise při časopisu Bratrstvo došla k názoru, že ekumenický překlad Bible je svým archaickým jazykem dnešní mládeži naprosto nesrozumitelný. Proto jsme některé části z Bible přeložili do novějšího jazyka. V každém letošním čísle Bratrstva se budete setkávat se třemi veršíky. Vaším úkolem bude porozumět, o jaký se jedná. Správné odpovědi naleznete po otočení listu vpravo dole.
1) Tak ku příkladu přikázání "NEZABIJEŠ" je přeloženo takto: "Nedonutíš jakoukoliv centrální nervovou soustavu k plnému nenávratnému vymizení bioelektrických procesů v ní."
A nyní dva zahřívací verše naostro:

2) "Jsme periodicky dlouhodobě exponováni exitu ve finální podobě díky vazbám k trojjediné podstatě existence, naše situace je ekvivalentní skupině přežvykujících sudokopitníků z čeledi turovitých, determinovaných k jatečnímu zpracování."
3) "Zvěte se viditelnou částí elektromagnetického záření s vlnovou délkou cca 8.10-7m všeobjímající jeden z mnoha gigantických shluků molekul vzniklých při Velkém třesku. Je iluzorní, aby urbanizovaná krajina situovaná na vertikálně zvrásněnou plochu nebyla odhalitelná.

(Řešení)

Zpět na obsah


DOPORUČUJI - DOPORUČUJI

Doporučovat písničky Bohdana Mikoláška pro mě opravdu není problém. Vždycky jsem je měla moc ráda. Ne že bych je uměla zpaměti - jsou to básně a ne veršovánky, ne že bych si je zpívala - nejsou to jednoduché chytlavé melodie, ale poslouchat bych je mohla často a vždy se ve mně cosi zachvěje.
Ty písničky nejsou nové, ale nikdy nebudou staré.

Nejznámější "Dobrý den" doporučuji pouštět ráno místo rádia a pobrukovat si cestou do školy či práce.
"Každý den - i slunce polední, i chladnou rosu, když se rozední
měj rád - jako by byl tvůj poslední.
Otevři oči a podívej se ven je tam den, dobrý den..."
Nebo "Píseň blázna na hořícím mostu". Tato písnička ve mně vyvolává až fyzické pocity sevření a touhy... - a "už cítím vodu ve vzduchu".
"Ať prší, ať prší, ať voda padá dál a dál;
ať velký vody příval
smeje všechno co jsem měl a míval;
ať nebojí se hrází a spláchne mosty frází;
ať každý ví, že zle je, tak ať už leje
a prší a voda padá dál a dál
já prosím - prosím déšť.

Probudit se ráno, a v umytém oknu
vidět čisté nebe a umytý den;
po novém mostu přejít na nový břeh
Nemít strach, že zase znova zmoknu;
a tak prosím - vodu, sníh nebo déšť.
Ať prší, ať prší,
ať voda padá dál a dál...

Před spaním bych doporučovala tuto:
"Je čas jít spát, čas najít klid a smíření,
všech bitev prohraných se vzdát,
tiše lehnout jak prach zvířený.
Jako siluety domů, další den do tmy odplouvá.
Tma nevadí jen tomu,
kdo svoje vlastní světlo má."
I když všechny básně jsou takříkajíc zabalené, myslím, že poznáme, že Bohdan si to vlastní světlo nevytváří sám, ale je jím obdarováván.

Tyto písničky najdete na kazetě či CD s názvem ULICE. Můžete si je objednat na adrese: SOFT MUSIC Praha, Bohdan Mikolášek, Pod Brentovou 4, 150 00 Praha 5.

Krom toho Bohdan nabízí další dávku písniček na starší nahrávce ÚDOLÍ a ještě starší z roku 1990 ZNOVU, k tomu Vám ještě může přidat Didjeridoo (instrumentální hudba na tajuplný australský hudební nástroj). To vše na kazetách po 80,-Kč, na CD po 160,-Kč + 40,-Kč za balné a poštovné, které po obdržení zásilky hned pošlete na výše uvedenou adresu. To by šlo, že? Marie Stolařová

Zpět na obsah


.

BAVME SE...

Když spolu skupina lidí tráví nějaký delší čas, hodí se někdy zahrát si společně nějaké hry pro pobavení i pro bližší poznání a sblížení. A protože nikdo nezná všechno, chtěli bychom na tomto místě dát občas prostor k uveřejnění možných her, kterými by se mohli inspirovat ti čtenáři, pro které budou hry novinkou. Třeba někdo z vás dostane chuť si je v této nebo obměněné podobě zahrát a třeba vám při tom bude dobře.
Zároveň je tu možnost i pro vás všechny, kteří byste rádi seznámili další lidi se svými nápady pro příjemné prožití času... napište nám je.

HRY PRO CELÝ DEN
ODHALOVÁNÍ VRAHA

Ráno dostane každý z účastníků jednu kartu, přičemž jedna karta je již předem určená jako karta označující budoucího vraha. (Samozřejmě kartu smí vidět vždy jenom její držitel.) Zároveň je na nějakém dobře viditelném a přístupném místě vyvěšen papír, kam bude zapisováno jméno "zavražděných" osob a místo a čas "vraždy". Vrah může zabíjet v průběhu celého dne, např. do večeře, (kromě toho probíhá samozřejmě běžný program) a to pokud možno nenápadně mrknutím oka (způsob je možno obměnit). Po zabití jde oběť k vyvěšenému papíru, kam zapíše svoje jméno a místo a čas svého "skonu"; od té chvíle oběť samozřejmě ztrácí možnost určit, kdo je vrahem.
"Živí" mají možnost během celé hry sledovat, kdo je vrah, hlavní pomůckou k jeho odhalení jim k tomu má být zmíněný seznam mrtvých s místem a časem úmrtí. Ze souvislostí (kdo kdy kde s kým byl) je pak možno zločince vytipovat. Kdo si myslí, že vraha odhalil, smí jeho jméno veřejně přede všemi oznámit; pokud se trefí, hra končí, pokud se ale tento člověk mýlí, nemůže se hry, která dál pokračuje, už zúčastnit.
Pokud není vrah odhalen již během dne, je jeho řádění v určený čas ukončeno, všichni se sejdou a "živí" pozůstalí se s pomocí seznamu zabitých a s nemalou dávkou důvtipu pokouší vraha odhalit. Vrah v tu chvíli může samozřejmě pátrání mást.
Hru je možno obměnit tak, že je předem určena také karta označující detektiva (nikdo ale neví, kdo jím je), který po celý den bedlivě sleduje veškeré dění. V tom případě nemůže nikdo jiný během hry tipovat, kdo je vrahem, detektiv se odhalí až po skončení hry, kdy zahajuje mezi pozůstalými živými (také s pomocí seznamu zabitých) pátrání po vrahovi.

BÝT DRUHÉMU PŘÍTELEM

Na papírky jsou napsána jména všech účastníků, papírky se zamíchají a každý si jeden vytáhne, přičemž každý si nechá pro sebe jméno člověka, kterého si vytáhl. Úkolem každého je být během celého dne (a během běžného programu) nepříliš okatým, ale zároveň nápaditým a vhodným způsobem "přítelem" člověku, jehož jméno si na začátku hry vytáhl. Projevovat to může mnohým způsobem, od pomoci až k dárkům. Po skončení hry si všichni sesednou. Nejdříve každý hádá, kdo z ostatních mu byl přítelem, ukáže se, zda jeho náklonnost rozpoznal a jak ji vnímal. Poté každý řekne, komu on sám byl přítelem, jak se to snažil dávat najevo, jak si myslí, že se mu to podařilo, co si při tom uvědomil atd.
Účelem hry je především uvědomění si toho, jak různě se může přátelství a blízkost projevovat, jak různě ji můžeme také u druhého rozpoznávat a přijímat; uvědomění si toho, že žádný vztah nefunguje dobře jenom sám o sobě, aniž by byl dobře živen; a prožití si toho, že se snažíme porozumět a být blízkým i třeba člověku, kterého jsme si do té chvíle ani moc nevšimli. (Hru je možné hrát i delší dobu než pouze jeden den.)
Tereza Kellerová

Zpět na obsah


.

KONTAKNÍK

stromek 43/164, svobodný evangelík, nekuřák, by rád poznal věřící ženu, kte-rá by chtěla bydlet v rodinném domku na Českomoravské vysočině. Děti vítány. Zn.: Pro koho žít a mít ho rád do konce života.
písm.L 28/177, vyznáním evangelík, bydlištěm okr. Praha-východ, se zájmem o hudbu a přírodu, hladá k navázání přátelství mladší věřící dívku. Prosím foto. Zn.: Společně hledat Boží vůli.
dvě očka SŠ 49 let, štíhlé po stavy, hledá spolehlivého muže, který by rád vyměnil samotu za hezký vztah plný přátelství, porozumění a lásky. Žiji v okr. Čes.Lípa. Zn.: Mít pro koho žít.
soustř.kružnice Pro naši svobod nou kamarádku (30 let, věřící-nekatolička) se dvěma dětmi v pěstounské péči (zdravé 4-leté a zdravotně postižené 6-leté) hledáme životního partnera, který ji přesvědčí, že z manželství nemusí mít strach. Zn.: Mk 9,37.
kříž 37/164 věřící muž hledá hodnou věřící ženu ke společnému životu v pevné víře v Boha. Zn.: Láska, chápavost, víra.
Adresa: Bratrstvo - Kontaktník, Jungmannova 9, 111 21 Praha 1. Obálku s odpovědí označte přísluš. grafickým znakem, abychom ji nemuseli otevírat, ale mohli ji předat. Inzeráty posílejte na stejnou adresu.

Zpět na obsah


OZNÁMENÍ

INFORMACE O STUDIU NA ŠKOLÁCH EVANGELICKÉ AKADEMIE

CÍRKEVNÍ KONZERVATOŘ V KROMĚŘÍŽI
- o škole jsme informovali v čísle 8/97.

EVANGELICKÁ AKADEMIE V BRNĚ
a) dvouletý obor - ošetřovatelka, je určen žákům 9. tříd a starším uchazečům i jako rekvalifikace. Přihlášky do 28. února, přijímací zkoušky 20. dubna 1998 (český jazyk, biologie člověka, motivační pohovor).
b) čtyřleté studium - všeobecná sestra, je určeno absol- ventům 9. třídy s nadprůměrným prospěchem a se zájmem o práci ve zdravotnictví. Obsah studia se kryje se státní školou, navíc poskytuje vzdělání v oblasti křesťanství a klade důraz na celostní péči o člověka. Přijímací zkoušky 20. dubna 1998.
c) Vyšší odborná škola sociálně-právní (tříleté studium). Student získává titul Diplomovaný sociální pracovník. Studium je zaměřeno prakticky, vhodné i pro mladé muže. Přihlášky na speciálním formuláři do 15.5.1998, písemná i ústní zkouška 15.června 1998.
Adresa: Opletalova 6, 602 00 BRNO, tel. 05/42 21 29 79

EVANGELICKÁ AKADEMIE V PRAZE
a) čtyřletá střední sociální škola se studijním oborem sociální činnost se zaměřením na 01) sociální pečovatelství a 02) sociální vychovatelství. Obor připravuje pro práci se smyslově, tělesně a mentálně postiženými, pro práci osobních asistentů a pro práci se starými lidmi. Kromě odborných předmětů se vyučují všeobecné vzdělávací předměty, jazyky. Předpokladem ke studiu je silné sociální cítění, tolerance, schopnost psychického i fyzického nasazení. Přijímáni budou žáci 9. tříd s prospěchem do 2,00. Přijímací zkoušky z ČJ, testu všeobecných znalostí a motivačního pohovoru 20.dubna a 14. května 1998.
b) Vyšší odborná škola sociálně-právní. Studium je tříleté, ukončené absolutoriem. Výuka má vysokoškolský charakter - přednášky, semináře. Povinné předměty jsou doplněny praxí v sociálních zařízeních, nadaní žáci mohou i na zahraniční stáž. Přijímací zkoušky se skládají z testu základních znalostí o státní správě a právu v ČR a z testu osobnostního, zjištění motivace, jazykového. Termíny přijímacích zkoušek jsou 16. a 17. června 1998
Adresa: Hrusická 7, 141 00 Praha 4, tel.02/71 76 16 09

EVANGELICKÁ AKADEMIE V NÁCHODĚ
Čtyřletá střední sociální škola se zaměřením na 01) sociální pečovatelství a 02) sociální vychovatelství (podobně jako v Praze). Termín podání přihlášek: 15. března 1998, přijímací zkoušky 20. dubna 1998.
Adresa: B.Němcové 738, 547 01 Náchod, tel.0441/21044
VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA BIBLICKÁ V HRADCI KRÁLOVÉ
Škola poskytuje tříleté dálkové vyšší odborné vzdělání v oboru katecheticko-pastoračním zájemcům z ČCE, případně i jiných církví, kteří mají maturitu. Absolventi jsou připravováni pro službu jáhna (po složení zkoušky u synodní rady), pro práci ve sborech. Biblické a teologické vzdělání je doplněno jazykovým studiem a přípravou práce v církevních sborech (psychologie, pedagogika, pastorace a katecheze, základy účetnictví). Výuka probíhá formou konzultací 1x měsíčně a desetidenním soustředěním o prázdninách. Přihlášky nejpozději do 10. června 1998, přijímací zkoušky červen a srpen, zájemcům bude upřesněno.
Adresa: Kavčí plácek 121, 500 02 Hradec Králové t. 049/551 39 59
Věřícího chlapce na
CIVILNÍ SLUŽBU
hledá
Středisko
pro zrakově postižené
Klimentská 18,
110 15 Praha 1
t.: 02/231 63 06

Jde o práci
ve zvukové knihovně.

Nástup od března 98

Ubytování
nemůžeme zajistit.


Správné odpovědi k soutěži: Římanům 8,36; Mat. 5,14.


Bratrstvo, evangelický časopis pro mládež. Vydává synodní rada Českobratrské církve evangelické. Redakční kruh řídí Jiří Gruber. Grafická úprava Zdeněk Šorm. Technická redakce Marie Stolařová. Adresa redakce a administrace: Jungmannova 9, pošt.př.466, 111 21 Praha 1. Přidělené registrační číslo F 5092. Tiskne Sprint servis, Papírenská 25, Praha 6. Podávání novinových zásilek povoleno Česká pošta,s.p., Odštěpným závodem Praha č.j. nov 5271/95 ze dne 4.7.1995. Celoroční předplatné 100 Kč, jednotlivé číslo 10 Kč.

Zpět na obsah