ročník 43/2002:
                   
025Bratrstvo
 
OBSAH:
Titulní stránka
Pukání, pokání a malování
Zastavení
Nemysli si, že se svět začal točit, když jsi spatřil světlo světa
Co o tom čteme v bibli:
Nechutný seznam, nebo nový kurz?
Co je podle vás projevem pokání?
Jak jsme si to představovali?
Co o tom vyznáváme?
Jak by mělo vypadat pokání?
Chová se lépe k druhým lidem
Bible - „Hozená rukavice“
Jeremiáš - Slyšte hlas
Budoucnost církevních škol
Jandourek je opět na koni
Sousedé, vrchnost i bratři
Odcházím čestně... bez nenávisti
Žiju v přítomnosti
Tajemník - farář pro mládež
Ručni vazba (2. díl)
Soutěž
Pozdravpámbu
Zprávy a oznámení

Úvodní stránka
Formátovat
pro tisk

Textová verze
PDF verze
Archiv
Rejstřík
Zpěvník Bratrstva
E-mail
Objednávka
Návštěvní kniha
 
WEBowsky pocitadlo ZEAL
počítadlo ZEAL
 
Vyhledávání:ikonky pro vás
ikonka Bratrstva
detaily

Grafické prvky jsou vytvořeny, nebo upraveny programem GIMP
Webové stránky jsou vytvořeny pomocí html editiru Quanta
To všechno je vytvořeno na počítači s OS Linux!

 
 
 
 
Anketa  
Pokání
Co je podle vás projevem pokání?
fotografie  
Jiří
Suchý
básník, textař
70 let
 
fotografie  
Gabriela
Horáková
farářka ČCE
27 let
Za pokání považuji přiznání si vlastních chyb a upřímné odhodlání se jich vyvarovat. Že se to vždycky člověku nepodaří, už je jiná věc.
 
Upřímná snaha obrátit kurs takového myšlení a jednání, které nevede k Bohu, k vnitřní svobodě, k lásce.
fotografie  
Miroslav
Konvalina
rozhlasový reportér
38 let
 
fotografie  
Vojtěch
Eliáš
kněz a katecheta
na gymnáziu
 
Pro mě je míra odpuštění jedním velkým problémem. Odpouštím rád, ale důležité je, že odpustit také nemusím. Pokání si dovedu představit v souvislosti s vlastní osobou, pokání ostatních je u mě spojeno se smíšenými pocity.
 
Pokání chápu jako vnější projev mého vnitřního odvrácení od zla. Musí mu tedy předcházet poznání zla, uznání mé viny a obrácení se k dobru. Zlo bylo zcela konkrétní, proto i pokání by mělo být zcela konkrétní, nejlépe jako protiklad dříve konaného zla - nemusí mít tedy nutně nějakou bolestivou podobu, ale jistě bude vyžadovat určité přemáhání.
fotografie  
Leo
Pavlát
ředitel Židovského
muzea, 52 let
 
fotografie  
Václav
Vacek
katolický farář
55 let
Vše, co upřímně a opravdově směřuje k nápravě vlastních pochybení. Hebrejsky se ''pokání'' vyjadřuje stejným slovem jako ''odpověď'' a v kořeni slova zaznívá i ''návrat''. Čímž se též naznačuje, jak k této nápravě přistoupit: jako k výzvě, jako k navrácení se k bodu, z něhož jsme se vydali špatným směrem. Pak je šance, že budeme pokračovat jinak, lépe, poučeněji.
 
Získat radost a obrátit se k druhému i k Bohu. Přiznat chybu, požádat o odpuštění, snažit se napravit to, čím jsem se provinil. S chutí změnit smýšlení a jednání.
fotografie  
Jana
Šilerová
biskupka CČSH
 
fotografie  
Vítězslav
Vurst
předseda správ.
rady nadace
ADRA, 52 let
Podle mne je projevem pokání odvaha ke skutečné hloubce a vnitřně prožité lítosti. Schopnost lítosti pokládám za nejodvážnější vlastnost na cestě víry. Teprve odvaha litovat a kát se vede ke skutečné změně života.
 
Vnitřní i vnější projev změny dosavadních postojů a jednání. Samozřejmě mu předchází poznání, které většinou proklatě bolí.
fotografie  
Martin
Müller
režisér a produkční
studia Velehrad
37 let
 
fotografie  
Dana
Elisová
ekonomka
v domácnosti
53 let
Přijetí vlastního provinění a uznání přestoupení řádu. Pokání je pro mne víc o upřímnosti k sobě než o následném uložení trestu, protože vnitřní přiznání vede k cestě - očištění.
 
Přiznat se alespoň sám sobě k chybám, špatným činům a snaha odpouštět druhým.
fotografie  
Lea
Brodová
psychiatrička
47 let
 
fotografie  
Mirek
Dušín
člen klubu
Rychlé šípy
Činy nápravné.
 
''Navrhuji tohle: kdo není spokojený s výhrou, Podfukář mu dá korunu zpátky - a věc je odbytá. Souhlasíte?''
 
 
 
Diskusní fórum k článku Co je podle vás projevem pokání?:    | vložit příspěvek |