ročník 43/2002:
                   
025Bratrstvo
 
OBSAH:
Titulní stránka
Pukání, pokání a malování
Zastavení
Nemysli si, že se svět začal točit, když jsi spatřil světlo světa
Co o tom čteme v bibli:
Nechutný seznam, nebo nový kurz?
Co je podle vás projevem pokání?
Jak jsme si to představovali?
Co o tom vyznáváme?
Jak by mělo vypadat pokání?
Chová se lépe k druhým lidem
Bible - „Hozená rukavice“
Jeremiáš - Slyšte hlas
Budoucnost církevních škol
Jandourek je opět na koni
Sousedé, vrchnost i bratři
Odcházím čestně... bez nenávisti
Žiju v přítomnosti
Tajemník - farář pro mládež
Ručni vazba (2. díl)
Soutěž
Pozdravpámbu
Zprávy a oznámení

Úvodní stránka
Formátovat
pro tisk

Textová verze
PDF verze
Archiv
Rejstřík
Zpěvník Bratrstva
E-mail
Objednávka
Návštěvní kniha
 
WEBowsky pocitadlo ZEAL
počítadlo ZEAL
 
Vyhledávání:ikonky pro vás
ikonka Bratrstva
detaily

Grafické prvky jsou vytvořeny, nebo upraveny programem GIMP
Webové stránky jsou vytvořeny pomocí html editiru Quanta
To všechno je vytvořeno na počítači s OS Linux!

 
 
 
 
 
Mládež  
Tajemník - farář pro mládež
Jan Dus, Martin Balcar, Eva Drozdová
 
V sobotu 19. ledna 2002 proběhla porada delegátů mládeže. Na programu byly (mimo jiné) dva důležité body -volba nového Celocírkevního odboru mládeže a představení a rozhovor s kandidátem na místo faráře - tajemníka pro mládež. O tom, jak dopadla volba nového COMu, jsme vás již informovali v Bratrstvu č. 3/2002. Podrobnosti o místě a kandidátovi na místo tajemníka - faráře pro mládež právě tady.
 
Historie          
    Už od začátku 90. let se volá po celocírkevním kazateli určeném pouze pro práci s mládeží, nových metodách práce, kazatelům na sborech scházejí nové vhodné pomůcky. SR vyhlásila konkurz na místo takového pracovníka, ale nenašel se nikdo, kdo by se do konkurzu přihlásil. V roce 1998 se o tom začalo znovu mluvit: jaká bude jeho práce, jeho místo, hranice práce (od té doby jsme hledali i vhodného kandidáta). COM se shodl na oslovení Jana Keřkovského -po několika jednáních, kdy jsme vzájemně pojmenovávali všechna pro a proti, odmítl. Po tomto ''neúspěchu'' jsme hledání kandidáta nechali být a začali jsme specifikovat naši představu o tom, jak by tato práce měla vypadat. Podmínky se odrazily v řádu výchovy a vzdělávání a v povolávací listině kazatele pro mládež. Až v tomto okamžiku jsme se začali znovu ohlížet po možném kandidátovi. Na poradě COMu každý z nás navrhoval jména -z těchto asi dvaceti jmen jsme tajnou volbou určili pořadí a už předem se rozhodli, že budeme oslovovat kandidáty jednoho po druhém. Prvním kandidátem byl Filip Keller -obrátili jsme se na něj a jednali jsme s ním skoro rok -Filip navržení přijal.
Jan Dus, tehdejší předseda COMu
 
Představení kandidáta: Filip Keller          
Filip Keller
Narozen:
v pátek kolem dvanácté hodiny 16. 6. 1972
Řidičský průkaz:
A + B (pouze s brýlemi)
Znalost jazyků:
čeština, angličtina, ruština (hodně pasivně)
Znalost PC:
zná se s ním, používá ho každý den
Zájmy, záliby:
 
rád jezdí na vodu, rád se v něčem vrtá,
zajímal se o zemědělství, měl koníčka (Hucula)
 
 
Na kterých místech jsi pobýval a co jsi dosud dělal?
    Vyrůstal jsem na Vysočině, po střední škole jsem byl šest měsíců ve Velké Británii. Z toho tři měsíce jsem pracoval v domě, kam jezdili na krátkodobé pobyty nejchudší lidi z Glasgow. Bylo to pro mne důležité, dost mě to ovlivnilo. Načerpal jsem tam zajímavé zkušenosti s lidmi, kteří jsou na tom hodně jinak, než většina z nás.
    Vyrůstal jsem v této církvi a hodně z toho čerpal. Studoval jsem teologii, žil jsem mládeží a aktivitami s ní spojenými na různých úrovních. V době, kdy jsem se podílel na práci v COMu, jsem měl možnost být na několika zahraničních akcích. Byl jsem u toho, když vznikala spolupráce naší církve se švédskou církví. Například na to bych rád navazoval. Myslím, že je možné ji rozvíjet. Byl jsem v Holandsku se skupinou mládeže z Čech, na výměnném programu, pak přijeli zase oni sem. Jako zástupce mládeže jsem byl také v Dánsku na celocírkevním setkání a na táboře.
    Když jsem se rozhodoval pro teologii, měl jsem dojem, že bych jako farář mohl nabízet to, co jsem sám přijímal. Oslovení COMem, abych se stal tajemníkem-farářem pro mládež, jsem přijal jako výzvu.
Kde vidíš přednost současného stylu setkávání mládeže a kde je deficit?
    Nevím, co je současný styl, myslím, že je to na různých místech různé. Nicméně to vnímám tak, že setkávání není příliš spoutané, snaží se reagovat na to, co mladí lidé prožívají a zabývá se různými způsoby, možnostmi. Nebezpečí vidím ve snaze přizpůsobit akce určité skupině či typu mládeže, přičemž se zapomene na jiné. Může tak docházet k vydělování. Jsou tací, kteří se pak v daném společenství necítí dobře, nezapadnou, odloučí se. Není to zcela odstranitelný problém. Je to ovšem věc, kterou je třeba mít na paměti.
Existují priority, na které se chceš zaměřit?     Za jednu z hlavních věcí považuji komunikaci a vzájemnou informovanost. Většinou víme, co se děje v okolních sborech, případně v sousedním seniorátu. Čím to jde dál, tím se toho ví méně. Myslím, že stojí za to zajímat se, jak pracují jinde, stojí za to čerpat z jejich zkušeností. Tím bych chtěl začít: zjišťovat, jak se pracuje s mládeží na různých místech, a spolupráci rozvíjet. Na všech úrovních, včetně například spolupráce na publikační činnosti. Může se ukázat, že o to není velký zájem, že to není žádoucí, ale za pokus to stojí.
V návrhu povolací listiny je, že budeš jeden den v Praze. Proč?
    Je to důležité pro komunikaci s kanceláří (ÚCK). V návrhu povolací listiny také je, že spolupracuji právě s ÚCK a také s COMem. To nějaký čas zabere. V ostatním čase bych se chtěl snažit rozvíjet spolupráci se senioráty, sbory. Chtěl bych jezdit tam, kde se něco děje. Chtěl bych být přítomen na různých mládežnických akcích v ČR i v zahraničí. Je možné, že tam, kde se práce s mládeží daří, mne nebudou potřebovat, ale já budu potřebovat je.
S čím, co by za tebou zůstalo, bys byl spokojen a s čím nespokojen?
    Byl bych spokojen, kdybychom já i vy měli pocit, že to, co se děje, má smysl. Že to podporuje práci s mládeží v církvi obecně, že je to ve prospěch komunikace -mezi senioráty a sbory, SOMy a COMem, mezi Bratrstvem a mládeží. Nebyl bych spokojen, kdybychom já i ostatní zjistili, že je zbytečné, aby takový farář byl, nebo že já to dělám špatně.
V čem vidíš, výhodu, že je to místo faráře mládeže, že to není jen tajemník. Proč myslíš, že to má být kazatel a ne laik?
    Tajemníci na SR mají na starost hodně administrativy a do terénu vyjíždějí, jen když je to nezbytně nutné (například při přípravě sjezdu). Takto bych snad mohl být víc s mládeží samotnou. Proč farář a ne laik? Myslím, že obojí je možné. Kazatel by k některým oblastem práce měl být určitým způsobem více teoreticky připraven. V tom vidím výhody. COM říká: Je to práce teologická, pastorační a výchovná.
Jaké jsou konkrétní představy o způsobu práce, v čem konkrétně pomůžeš?
    Ne každému kazateli se daří pracovat ve všech oblastech kazatelské práce. Tím, že bych byl určen právě pro práci s mládeží, měl bych mít víc času a možností se tomu věnovat. Samozřejmě, pokud není žádná mládež, tak si ji nemohu vymyslet. Kde mládež je a nedaří se práci rozvíjet, tam bych snad mohl být ku pomoci při hledání -spolu s místními -nových možností práce.
Ptal se Martin Balcar
Usnesení synodu: (3. zasedání 30. synodu květen 2001)
    Synod usnáší tuto změnu Řádu výchovy a vzdělávání: Do čl. 7 se doplňují nové odstavce 14 - 19:
  1. Pro práci mládeže zřizuje církev v ÚCK oddělení mládeže a ustanovuje tajemníka - faráře mládeže. Tajemník - farář mládeže řídí oddělení mládeže a odpovídá za jeho činnost. Tajemník - farář mládeže je kazatelem povšechného sboru.
  2. Kandidáty pro volbu tajemníka - faráře mládeže vyhledává poradní odbor mládeže synodní rady. Na základě jeho doporučení předkládá synodní rada návrh kandidáta (kandidátů) pro volbu tajemníka - faráře mládeže synodu.
  3. Synod volí tajemníka - faráře mládeže z kandidátů navržených synodní radou, a to na dobu určitou šesti let. Tajemník - farář mládeže může sloužit nejvýše dvě funkční období.
  4. Tajemník - farář mládeže je virilním členem poradního odboru mládeže synodní rady, má všechna práva a povinnosti jeho člena, nemůže však být volen jeho předsedou.
  5. Je-li místo tajemníka - faráře mládeže uprázdněné, přebírá odpovědnost za výkon jeho funkce synodní rada, která na základě návrhu svého poradního odboru mládeže pověří výkonem této funkce jiného vhodného pracovníka. Toto pověření pozbývá platnosti povoláním nového faráře.
  6. Povolací listinu tajemníka - faráře mládeže připraví synodní rada ve spolupráci s poradním odborem mládeže synodní rady a kandidátem a dá ji před volbou na vědomí synodu.
Dovětek          
    Zvoleného kandidáta v době zasedání synodu ČCE (květen) nebude možné zvolit za faráře - bude ještě stále vikářem a nebude tedy mít dekret volitelnosti za faráře ČCE. Synodní rada se po dohodě s Filipem Kellerem a se svými poradními odbory rozhodla postupovat bez výjimek, tedy v souladu s Řádem výchovy a vzdělávání, čl. 7 odstavec 18.
Poradní odbor mládeže na své poradě dne 8. dubna 2002 rozhodl takto:
COM souhlasí s tím, že SR nepodá návrh na volbu tajemníka - faráře pro mládež na synod ČCE v květnu 2002. Nově navrhne SR kandidáta pro volbu na synodu ČCE v roce 2003.
Odbor mládeže navrhuje, aby byl Filip Keller pověřen řízením oddělení mládeže jako jeho tajemník.
 
 
 
 
Diskusní fórum k článku Tajemník - farář pro mládež:    | vložit příspěvek |