ročník 43/2002:
                   
028Bratrstvo
 
OBSAH:
Titulní stránka
Subjektivní balvan „nábožných“?
Zastavení
Přece nebudeš krást!
Co o tom čteme v bibli:
Hřích? Polibte mi šos...
Co pro vás znamená hřích?
Jak jsme si to představovali?
Co o tom vyznáváme?
Co si pod tím představujete?
Zachovat rovinu lidství
Má cenu dál pokračovat?
Tisíc a jedna noc
Televize a povodňová konta
Buty - Normale
Česko-slovenská &bdqo;školka“ v Břeclavi
Finsky jsem uměla říct jen Hyvaa paivaa... 2.
Touha po životě
Ještě mi oči tíží sen
Boží soud!
K homosexualitě v manželství
Povodně aneb v naději nad ději
Lití Olova
Soutěž
Jsi moře
Zprávy a oznámení

Úvodní stránka
Formátovat
pro tisk

Textová verze
PDF verze
Archiv
Rejstřík
Zpěvník Bratrstva
E-mail
Objednávka
Návštěvní kniha
 
WEBowsky pocitadlo ZEAL
počítadlo ZEAL
 
Vyhledávání:ikonky pro vás
ikonka Bratrstva
detaily

Grafické prvky jsou vytvořeny, nebo upraveny programem GIMP
Webové stránky jsou vytvořeny pomocí html editiru Quanta
To všechno je vytvořeno na počítači s OS Linux!

 
 
 
 
 
Hřích  
Jak jsme si to
představovali?
Jiří Gruber
 
 
Michelangelo - Vyhnání z ráje, Sixtinská kaple, 1510
 
Zatímco v Bibli je za hřích považováno porušení vztahu věrnosti mezi člověkem a Bohem, který je dán jejich vzájemnou smlouvou, později je hřích chápán pouze jako morální selhání a porušení jednotlivých přikázání. Protože sedmička byla (na základě počtu tehdy známých nebeských těles) považována za číslo plnosti, objevuje se brzy vedle sedmi ctností (víra, naděje, láska, prozíravost, spravedlnost, statečnost a mírnost) také sedm neřestí případně sedm smrtelných hříchů. Patří mezi ně nejčastěji pýcha, závist, lakota, smilstvo, nestřídmost, hněv a lenost. Ctnosti a neřesti vedou v člověku boj, který popsal ve svém díle Psychomachia španělský básník Prudentius.
    Neřesti jsou zobrazovány většinou jako ženské postavy s příslušnými atributy. Za největší ze sedmi smrtelných hříchů je považována pýcha, která jede na lvu a drží pohár nebo žezlo. Jindy je to jezdec padající z koně, nebo orel či páv. Závist je zobrazena jako žena jedoucí na psu, který má v tlamě kost. Symbolem závisti je had, škorpion nebo netopýr. Čtvrtou neřest nestřídmost poznáme podle postavy jedoucí na vepři nebo lišce s husou v tlamě. Někdy je zobrazena jak jí nebo zvrací. Další neřest lakomství poznáme podle peněz v měšci nebo v truhlici a podle postavy jedoucí na ropuše. Lenost symbolizuje postava jedoucí na oslu, podřimující oráč nebo žena, která usíná s přeslicí v ruce. Hněv charakterizuje postava jedoucí na divočáku nebo medvědu. Jindy je znázorněn jako dvojice muže a ženy, kteří se navzájem probodávají mečem. Sedmou neřest smyslnost poznáme podle nahé ženy jedoucí na kozlu, která má zrcadlo a na prsou hada.
 
 
Hieronymus Bosch - Sedm hlavních hříchů 1475-80 - Závist
 
Za další neřesti se považovaly nevěra (postava se zavázanýma očima nebo obětující modle), zoufalství (muž, který se probodává nebo věší - Jidáš), pošetilost (blázen kousající kámen nebo oblečený do peří), zbabělost (voják prchající před zajícem), nespravedlnost (padělatel závaží nebo válečník s kopím), vzdor (muž tasící meč proti bezbrannému), nestálost (mnich prchající z kláštera) a svár (dvě peroucí se postavy, často muž a žena).
    Jindy jsou neřesti zobrazeny jako sedm hlav bájného draka, nad nímž vítězí archanděl Michael nebo svatý Jiří.
    Častým námětem křesťanského umění je také scéna prvotního hříchu Adama a Evy, resp. jejich vyhnání z ráje. Jako typ hříšnice a kajícnice bývá zobrazena Maří Magdalena, spoře oděná postava zahalená rozpuštěnými vlasy s lebkou a krucifixem.
 
 
Hieronymus Bosch - Sedm hlavních hříchů 1475-80 - Obžerství
 
 
Hřích  
Co o tom
vyznáváme?
Augsburgské vyznání
 
''O příčině hříchu (se u nás) učí, že ačkoli (všemohoucí) Bůh tvoří a udržuje (celou) přírodu, přece jest příčinou hříchu (převrácená) vůle (všech) zlých (a Bohem pohrdajících lidí), totiž ďábla a (všech) bez-božných, která se bez Boží pomoci odvrací od Boha (ke zlému), jak praví Kristus u Jana 8,44: Když mluví lež, ze svého vlastního mluví.''
 
 
Hřích  
Co si pod tím
představujete?
Anketa
 
Na otázku odpovídali mladí lidé různého vyznání, ale i jejich rodiče, laici i kazatelé různých církví.
 
 • Hřích je životní průšvih, ve kterém jsme se rozhodli zůstat sami, protože si o sobě moc myslíme. Ve hříchu jsme přitahováni temnotou, zlobou a vytrvalou neústupností svých pozic. Ve zkratce: Hřích je rozhodnutí se pro samotu se zlem a to trvale.
   
 • Překážka ve vztahu k Bohu.
   
 • Hřích je neposlušnost a vzpoura proti Bohu.
   
 • Hřích je, když se k Pánu Bohu vědomě otočíme zády, když jednáme proti našemu svědomí... no, každopádně, to není nic dobrého a raději v něm moc dlouho nezůstávat.
   
 • Vše, co mne odděluje od Boha. Všechno destruktivní.
   
 • Hřích je plně dobrovolný čin vykonaný s vědomím, že činím zlo, špatné jednání, porušuji mravní příkaz, za nímž stojí autorita - Bůh.
   
 • Je to čin proti pokoji a růstu světa. Často si ho uvědomím, až když ho udělám.
   
 • Hřích je zeď, kterou si stavíme kolem sebe z nedobrých činů.
   
 • První, co mne napadne, je Ježíšova obět za mé hříchy. Uvědomím si tu obrovskou nezaslouženou milost Jeho odpuštění. ''Kristus přinesl za hříchy jedinou oběť, ... jedinou obětí navždy přivedl k dokonalosti ty, které posvěcuje.'' Židům 10:12-14.
   
 • Hřích může být, pro mne je to překážka na cestě k dobrému (či třeba Dobrému), přičemž tu cestu si musím ''formulovat'', určit (odpovědnosti či odpovědi) nejdřív sama.
   
 • Nepoužitelné slovo. Nepostradatelná kategorie. Nezneužívat jí!
   
 • V hříchu jde o neposlušnost proti řádu, proti spravedlnosti, odvrácení. Můžu ho také charakterizovat jako zlo.
 •  
   
   
   
  Diskusní fórum k článku Jak jsme si to představovali?:    | vložit příspěvek |
   
   
  Diskusní fórum k článku Co o tom vyznáváme?:    | vložit příspěvek |
   
   
  Diskusní fórum k článku Co si pod tím představujete?:    | vložit příspěvek |