ročník 44/2003:
                   
036Bratrstvo
 
OBSAH:
Titulní stránka
Veni creator spiritus!
Zastavení
Nešťastní jsou ti, kdo mají srdce nečisté; oni působí rozdělení.
Ctnosti a neřesti
Zvláštní neřest
Co o tom čteme v Bibli:
Na koho se obracíte, když jste zoufalí?
Ve výtvarném umění
Propadáte někdy zoufalství?
Evangelická akademie Náchod
O své roli jsem moc nepřemýšlel
Evangelické Vody
Onanie
Norway.today aneb Končím se životem. Půjdeš se mnou?
Boží zásah
Co bylo
Co bude
Všechny hrůzy
Xenofobie
Jde to i s drogama
Něco na léto
Beruška dvoutečná
Logo ČCE?
Jak jsem to viděla z galerie já aneb volba synodní rady na příštích 6 let
Konec náboženských ptydepe
Modlitba za zemřelé city
Zprávy a oznámení

Úvodní stránka
Formátovat
pro tisk

Textová verze
PDF verze
Archiv
Rejstřík
Zpěvník Bratrstva
E-mail
Objednávka
Návštěvní kniha
 
WEBowsky pocitadlo ZEAL
počítadlo ZEAL
 
Vyhledávání:ikonky pro vás
ikonka Bratrstva
detaily

Grafické prvky jsou vytvořeny, nebo upraveny programem GIMP
Webové stránky jsou vytvořeny pomocí html editiru Quanta
To všechno je vytvořeno na počítači s OS Linux!

 
 
 
 
 
Debata  
Logo ČCE?
Setkání zástupců mládeže 22.3.2003- dílny vedl a zapsal Martin Balcar
 
Anketa          
 
Na svém 4. zasedání se poslanci 30. synodu loni v květnu zabývali mezi množstvím jiných věcí také výběrem nového loga naší církve. V dlouhé rozpravě k tomuto tématu zazněly mnohé rozdílné názory a tak se stalo, že z návrhů, předložených Synodní radou na základě soutěže, synodálům nevyhovoval ani jeden a synod vyhlásil soutěž novou. Zároveň také uložil Synodní radě, aby oslovila nej-bližší celocírkevní poradu mládeže a požádala ji o vyslovení stanoviska mládeže, jaké by logo mělo být. Tak se také stalo a kdo se poslední březnový víkend mládežnické porady v Brně účastnil, mohl se do diskuze o logu zapojit. Nejen při dvou diskuzních skupinkách, ale i vyplněním ankety. Na tomto místě bychom se s vámi chtěli podělit o část toho, co bylo napsáno či vyřčeno. Neboť názorů bylo opět mnoho, často protichůdných, a na našich stránkách není dostatek místa pro otištění všech, předkládáme vám stručný výňatek:
 • Debata o logu souvisí se schop-ností podřídit se a používat jej tak, jak se rozhodneme. Nebudeme-li ochotni logo již předem přijmout a používat jej i s jeho nepříjemnostmi, nemá smysl jej dělat. To ale souvisí s vnitřní komunikací v církvi. Tato komunikace však byla přeskočena. Potom je tedy jasné, že se na podobě loga nemůžeme shodnout.
 • Workshopy          
   
 • Současné logo je nutno změnit - veřejnost je na loga zvyklá a přijme i nové, nebojme se toho. Staré ostatně znají jen evangelíci. Není nutné hned vymýšlet logo nové, stačí modernizovat to stávající (je smutné, lidé mimo církev jej znají hlavně z parte).
 • Logo není vyznání. Veřejností je logo vnímáno jako značka či pečeť a záruka kvality. Jako jinde i tady je však nebezpečí zneužití symbolů (prakticky jakýkoliv symbol již byl zneužit; kříž - křížové výpravy, kalich - kališnické hnutí Skinheads v 90. letech minulého století).
 • Pokud jde o problém kříže - je-li pro někoho kříž zcela neschůdný, pak nemá smysl se pokoušet o je-ho včlenění do loga. Těžko ale může církev vyrobit logo, obsahující její symboly, nedospěla-li k tomu, co její symboly vlastně jsou.
 • Pokud bude soutěž na nové logo bez širšího zadání, zúčastní se ho zase jenom naši evangeličtí výtvarníci. Je však otázkou, může-li se na přípravě takového zadání shodnout celý synod. Je možné, aby pro synod podrobné podmínky připravila skupina lidí, ve které budou zastoupeni i profesionální grafici. Mládež je ochotna se též na takové činnosti podílet.
 • Názory na soutěž          
   
  Zpracováním ankety a vedením diskuze na poradě mládeže se věnoval Martin Balcar. Celou jeho zprávu, z níž jsme zde vybírali, můžete najít na stránkách mládeže http://mladez.evangnet.cz . Probíhající debatu o logu můžete rovněž sledovat na stránkách Českého bratra (č. 4/2003, 6/2003).
  Zpracování loga          
   
  Anketa:
  1) Považujete za důležité, aby ČCE měla vlastní logo?

  - ano 50, ne 2, nevím 1, jiné 4
  2) Pokud ano, má být používáno na veškerých materiálech ČCE?
  - ano 46, ne 8, nevím 1, jiné 1
  3) Má logo obsahovat symboly ČCE (Bible, kalich)?
  - ano 26, nemusí 23, Ano a nejen to 4, ano ale pouze kalich a Bible 3
  4) Domníváte se, že logo pomůže k lepší identifikaci ČCE na veřejnosti?
  - ano 49, ne 3, nevím 5
  5) Jaké motivy by se dle vás měly objevit v logu?
  - kříž 24, kalich 22, Bible 16, ryba 10, beránek 7, nápis či zkratka ČCE 5, aj.
  Redakčně upraveno
   
   
   
   
  Diskusní fórum k článku Logo ČCE?:    | vložit příspěvek |