ročník 44/2003:
                   
036Bratrstvo
 
OBSAH:
Titulní stránka
Veni creator spiritus!
Zastavení
Nešťastní jsou ti, kdo mají srdce nečisté; oni působí rozdělení.
Ctnosti a neřesti
Zvláštní neřest
Co o tom čteme v Bibli:
Na koho se obracíte, když jste zoufalí?
Ve výtvarném umění
Propadáte někdy zoufalství?
Evangelická akademie Náchod
O své roli jsem moc nepřemýšlel
Evangelické Vody
Onanie
Norway.today aneb Končím se životem. Půjdeš se mnou?
Boží zásah
Co bylo
Co bude
Všechny hrůzy
Xenofobie
Jde to i s drogama
Něco na léto
Beruška dvoutečná
Logo ČCE?
Jak jsem to viděla z galerie já aneb volba synodní rady na příštích 6 let
Konec náboženských ptydepe
Modlitba za zemřelé city
Zprávy a oznámení

Úvodní stránka
Formátovat
pro tisk

Textová verze
PDF verze
Archiv
Rejstřík
Zpěvník Bratrstva
E-mail
Objednávka
Návštěvní kniha
 
WEBowsky pocitadlo ZEAL
počítadlo ZEAL
 
Vyhledávání:ikonky pro vás
ikonka Bratrstva
detaily

Grafické prvky jsou vytvořeny, nebo upraveny programem GIMP
Webové stránky jsou vytvořeny pomocí html editiru Quanta
To všechno je vytvořeno na počítači s OS Linux!

 
 
 
 
 
Reportáž Marta Sedláčková
Jak jsem to viděla z galerie já
aneb volba synodní rady na příštích 6 let
Marta Sedláčková
 
Čtvrtek 22. května, 13:30 - poslední synodálové spěchají do sálu, dokuřují cigarety a ve vzduchu je patrné radostně-napjaté očekávání.
     Nejprve jde o synodního seniora. Celkem široký nominační sloupec jmen se každým optáním na souhlas s volbou zmenšuje, až nakonec nezbývá nikdo. Atmosféra napjatá, nikdo se v ní neodváží říct - ano, souhlasím. Co teď? V tu chvíli vystupuje s návrhem Martin Prudký, aby se stejně jako na konventech provedla na začátku ne volba, ale průzkum preferencí, aby bylo jasné, kdo má kolik důvěry synodu a mohl se na tom také orientovat. Synod návrh po diskuzi schvaluje, každý píše jedno jméno.
     Mezitím začíná volba laických členů synodní rady. Tady se nominační tabulka nevyprazdňuje tak rychle. Jako první s kandidaturou na post synodní kurátorky souhlasí Mahulena Čejková, sklidí potlesk, pak už kandidátů přibývá. Probíhá volba, MAHULENA ČEJKOVÁ je zvolena synodní kurátorkou, velký bouřlivý potlesk. Pak se z pléna ozve: pusu, pusu. Předsedající synodu Kašpar a Kopecký přibíhají a gratulují polibkem nové synodní kurátorce. Dále to jde celkem hladce: jako první náměstek synodní kurátorky je zvolen PAVEL STOLAŘ (Vlado Kopecký vyhlašuje, že nebude pro pohoršení veleváženého synodu bratra Stolaře líbat, ale pak to nevydrží a stejně ho jde obejmout); jako druhý náměstek PAVEL PROSEK.
     A pak zpátky k ordinovaným členům synodní rady. V seznamu navržených v preferenčním průzkumu figurují Joel Ruml, Miloš Rejchrt, Daniel Ženatý, Tomáš Bísek, Jan Čapek, Pavel Kašpar, Vladimír Kopecký. Podle tohoto seznamu se tvoří kandidátka. Synod odsouhlasí, že není nutno se před volbou kandidátů ptát. Kandidáti vědí, kdo má největší důvěru synodu a měli více než hodinu času si přijetí rozmyslet. Obrovské napětí v sále, modlitby se snad zhmotňují v třasu rukou, které píší na hlasovací lístky jméno budoucího synodního seniora. Lituju, že jdu k očaři až příští týden a tudíž nevidím z galerie, co kdo píše. Mezitím vším probíhá jakási rozprava, ale nervozita na pozornosti moc nepřidává. A to již přicházejí skrutátoři a předseda synodu čte výsledky:
     40 hlasů obdržel a synodním seniorem je zvolen JOEL RUML! V sále obrovské nadšení, potlesk neutuchající, výkřiky radosti. A Joel Ruml, olomoucký farář, jde k řečnickému pultu a s mírnými rozpaky a úsměvem přijímá povolání být synodním seniorem jako povolání nejen od synodu, ale také jako povolání Boží. Volba náměstků je trochu utahaná, napětí viditelně spadlo, všichni jsou rádi, že úkol synodního seniora dostal člověk tak vstřícný. Prvním náměstkem se stává strašnický farář PAVEL KLINECKÝ, který má tu výhodu, že není na synodu přítomen a tudíž nepodléhá momentálním tlakům. Kandidátka na druhého náměstka je také malá, Miloš Rejchrt, Daniel Matějka a Abigail Hudcová. MILOŠ REJCHRT svou kandidaturu přijímá se slovy: nevím, co budu v synodní radě dělat - a je zvolen.
     Nová SR je ve členech, které znám, otevřená a komunikativní, možná s názory rozdílnými, avšak všichni církev milují a budou jí sloužit, jak jen to půjde. Všichni si také ve svých povolebních příspěvcích uvědomovali svou možnou slabost a prosili o podporu a modlitby.
 
Několik poznámek k úloze mládeže na synodu          
 
Proč jsou zástupci mládeže na synodu?
Marie Medková: Zástupci mládeže jsou na synodu, protože mládež je také součástí církve a má často jiný názor než mají ti starší a jiný úhel pohledu, který by mohl na synodu třeba scházet, protože synod nerozhoduje jen o tom, co je teď, ale i o tom, co bude... A tak by si i mládež měla tu budoucnost trošku utvářet.
     Mládež se na letošním synodu osvědčila zejména v přípravě materiálu, který se zabýval logem ČCE. Materiál byl zpracován výchovnou komisí.
     Dalším tématem, který se mládeže bezprostředně týká, je příprava nového katechismu. Ze soutěže o nový katechismus vyšly vítězně práce Jiřího Grubera a Pavla Klineckého. Práce na nových podkladech pro konfirmační cvičení však bude pokračovat. Synodní rada má v nejbližší době sestavit komisi, která bude v následujících letech připravovat nové učerní pomůcky pro konfirmandy.
     Již poněkolikáté se objevil návrh sloučit časopisy Český bratr a Bratrstvo (i další) a vytvořit magazín pro evangelickou rodinu.
- om
 
 
 
Vzkaz mládeži od nové synodní kurátorky MUDr. Mahuleny Čejkové
... aby byli shovívaví k nám starším, i když nás samozřejmě mohou kritizovat. Myslím, že kontinuita, předávání poselství z jedné generace na druhou, je velmi důležitá. To, co začínalo v minulosti, z čeho jsme třeba vycházeli my, z toho poselství mých nebo našich rodičů a prarodičů, to my tady dnes žijeme a pomaličku dožíváme. A oni, ti mladí, vezmou snad tu pochodeň dál. To si myslím, že je důležité, aby to takhle pořád fungovalo.
 
 
 
 
Diskusní fórum k článku Jak jsem to viděla z galerie já aneb volba synodní rady na příštích 6 let:    | vložit příspěvek |