ročník 36/1995:
                   
973Bratrstvo
 
OBSAH:
Titulní stránka
Předsádka
Odpověď
V čem jste měl s rodiči největší spory?
Ideální rodina?
Hovory s dospívajícími
Zhovadilosti kterých se dopouštíme
Doporučuji
O aroganci, přátelství a provizoriu na tržišti
Bob Dylan
Tu be šwat
Gert Theissen - Galilejský
Báječnej bál
Ivan Klíma - Poslední stupeň důvěrnosti
Vuk Dražkovič - Nůž
Zprávy a oznámení

Úvodní stránka
Formátovat
pro tisk

Textová verze
PDF verze
Archiv
Rejstřík
Zpěvník Bratrstva
E-mail
Objednávka
Návštěvní kniha
 
WEBowsky pocitadlo ZEAL
počítadlo ZEAL
 
Vyhledávání:ikonky pro vás
ikonka Bratrstva
detaily

Grafické prvky jsou vytvořeny, nebo upraveny programem GIMP
Webové stránky jsou vytvořeny pomocí html editiru Quanta
To všechno je vytvořeno na počítači s OS Linux!

 
 
 
 
 
IDEÁLNÍ RODINA?
MIKULÁŠ VYMĚTAL
 
Ještě když mluvil k zástupům, hle, jeho matka a bratři stáli venku a chtěli s ním mluvit. Někdo mu řekl: „Hle, tvá matka a tvoji bratři stojí venku a chtějí s tebou mluvit.“ On však odpověděl tomu, kdo mu to řekl: „Kdo je má matka a kdo jsou moji bratři?“ Ukázal na své učedníky a řekl: „Hle, moje matka a moji bratři. Neboť kdo činí vůli mého otce v nebesích, to je můj bratr, má sestra i matka.
1 Tim 5,8
Kdo se nestará o své blízké a zvláště o členy rodiny, zapřel víru a je horší, než nevěřící.
Mt 12, 46-50
Rodina je základ státu, tvrdívávali komunisté. Na rodině stojí církev, oponují jim dnes faráři. Přes všechny papežské encykliky, rodinné neděle i snahu všelijakých politických stran napravo i nalevo od středu je rodinný život v rozvinutých zemích ve velikém úpadku: Lidé se nežení, či se zase rozvádějí a bezdětných manželství je dnes více než těch, která mají dvě děti.
     Starší generace varovně zdvihá ukazovák a leckteří mladší se k nim připojují a staromilecky hudrují, že se nechtějí řídit dnešními mravy atp. Ve svých představách se vztahují k ideálu „šťastné rodiny“, kde všechno samo od sebe dobře funguje. Takovou rodinu ovšem dneska v praxi nepotkáme, vyskytuje se snad jen v reklamách a líbivých románcích.
     Budeme-li hledat nějaký příklad ideální rodiny v Bibli, s překvapením zjistíme, že tam žádný není. Vždyť kdyby sociální kurátorka dneška navštívila Ježíšovu rodinu, co by si o něm asi zapsala do notesu?
     Ztrácí se rodičům (Lk 12,41-48), úspěšně přemlouvá k útěku z domova a opuštění rodiny i jiné (Mk 1,19-20; Lk 9,61-62; Mk 10,29), zapírá svou rodinu a považuje za svou rodinu jen lidi blízké ve víře (Mt 12,46-50), svému otci odmítá říkat „otče“ (Mt 23,9) a své matce neřekne jinak, než „ženo“ (J 19,26) a dokonce vyzývá k nenávisti k příbuzným (Lk 14,26 - viz. Kralický překlad).
     Extrémní asociál, pomyslila by si o něm jistě. Kdyby se nejednalo o Ježíše, tak by takové chování odsoudil jistě i leckterý církevník, vždyť právě církev má být garantem rodiny (vzpomeňme si jen na německé heslo o úkolu ženy: Kinder, Küche, Kirche, tedy děti, kuchyně a církev).
     Zdá se, že pro Ježíše samotného nebylo snadné najít vztah ke svým rodičům a sourozencům, snad díky tomu, že vyrůstal s nevlastním otcem. Chvílemi svou rodinu zcela odmítal a vztahy k ní nahrazoval vztahem k Bohu a souputníkům ve víře.
     V těžkostech, které měl Ježíš se svou rodinou, je nám velice blízký. Vždyť kdo nikdy neměl spory a problémy se svými rodiči a sourozenci a alespoň trochu za ně sám nemohl! Platí to samozřejmě i naopak, asi neexistují rodiče, kteří by neměli problémy se svými dětmi. Ježíšovi rozumíme jistě i v tom, že jsou nám naši duchovní učitelé leckdy bližší než rodiče, a své „bratry a sestry ve víře“ máme raději než vlastní sourozence. Snad je to dáno tím, že v kostele či společnosti můžeme ukazovat jen svou lepší tvář, kdežto doma nás dobře znají a vědí, co v nás je.
     Ježíšovo hledání vztahu k vlastní rodině trvalo dlouho, ale přece ho nakonec našel. Posedlého, kterého uzdravil, poslal k vlastní rodině (Mk 5,19) a první věc, na kterou po-myslel na kříži, bylo postarat se o svou matku.(J 19,26-27)
     A na této cestě, cestě k vlastní rodině, která ani pro Ježíše nebyla lehká, ho máme následovat. Vždyť dobré vztahy k blízkým lidem nepadají zázrakem z nebe, ale vznikají stálým snažením se a stálým novým začínáním i ve chvílích, kdy se nám do toho vůbec nechce. A teprve takovou celoživotní aktivitou a snahou se dají budovat dobré rodinné vztahy, které sice často vidíme v reklamách, ale jež jsou v životě tak vzácné.
     Rodina není posledním cílem lidského snažení, tím musí být vztah k Bohu (Kaz 12,13), ale dobře fungující rodina dokáže tolik dávat svým členům i okolí, že apoštol Pavel neváhá mluvit o sboru jako o rodině víry (Gal 6,10). A tak Boží rodina (Ef 2,19), do které nás pozval Ježíš, začíná právě u rodin lidských a teprve z nich se rozšiřuje do sboru, na celou církev a dál do Božího království.
 
 
H O V O R Y S DOSPÍVAJÍCÍMI
BOHUMILA BAŠTECKÁ
 
Dospívání se obecně uznává jako jedno z nejtěžších životních období. Dítě se vyvazuje z původní rodiny a dostává se do země nikoho, do samoty. Okolní svět nabízí množství vzorů, hodnot, cest. Dítě potřebuje někam patřit, být přijímané. Rodina tyto potřeby splňovala, ale dítě ji přehodnocuje a často odmítá, aby se dozvědělo, kým je ono samo.
 
Co byste doporučila dětem a rodičům pro řešení vzájemných sporů a krizí?
     Za prvé, aby se naučili vyjednávat. Vyjednávání má svoje pravidla. Některá z nich jsou při dorozumívání dvou lidí obecně prospěšná: Na jednání si vyhraďte čas a trpělivost. Předpokládej, že druhý je tvůj přítel. Mluv za sebe, ne za druhého. Neříkej, jaký druhý je, říkej, jak jeho chování vnímáš, jak na tebe jeho chování působí, co s tebou jeho chování dělá. Předpokládej, že o jeho vnitřních stavech nic nevíš, že se na ně musíš zeptat. Bez obrany a útoku řekni jasně svoje požadavky a potřeby. Předpokládej, že během jednání naleznete nová řešení. Pokud se vyjednávání nedaří, požádejte o pomoc třetí nezávislou osobu. A tak dále.
     Za druhé, aby se naučili spory a krize přijímat. Pro růst a zrání jsou nutné, neobejdeme se bez nich. Smysl věcí poznáváme často až s odstupem a při ohlédnutí se. Co dnes je zdrojem zoufalství, může být za měsíc zdrojem změny a za pět let zdrojem smíření.