ročník 43/2002:
                   
036Bratrstvo
 
OBSAH:
Titulní stránka
Veni creator spiritus!
Zastavení
Nešťastní jsou ti, kdo mají srdce nečisté; oni působí rozdělení.
Ctnosti a neřesti
Zvláštní neřest
Co o tom čteme v Bibli:
Na koho se obracíte, když jste zoufalí?
Ve výtvarném umění
Propadáte někdy zoufalství?
Evangelická akademie Náchod
O své roli jsem moc nepřemýšlel
Evangelické Vody
Onanie
Norway.today aneb Končím se životem. Půjdeš se mnou?
Boží zásah
Co bylo
Co bude
Všechny hrůzy
Xenofobie
Jde to i s drogama
Něco na léto
Beruška dvoutečná
Logo ČCE?
Jak jsem to viděla z galerie já aneb volba synodní rady na příštích 6 let
Konec náboženských ptydepe
Modlitba za zemřelé city
Zprávy a oznámení

Úvodní stránka
Formátovat
pro tisk

Textová verze
PDF verze
Archiv
Rejstřík
Zpěvník Bratrstva
E-mail
Objednávka
Návštěvní kniha
 
WEBowsky pocitadlo ZEAL
počítadlo ZEAL
 
Vyhledávání:ikonky pro vás
ikonka Bratrstva
detaily

Grafické prvky jsou vytvořeny, nebo upraveny programem GIMP
Webové stránky jsou vytvořeny pomocí html editiru Quanta
To všechno je vytvořeno na počítači s OS Linux!

 
 
 
 
 
Reportáž
Konec náboženských ptydepe
Mikuláš Vymětal
 
Ve dnech 22.-25. května proběhlo v prostorách evangelického sboru Praha - Vinohrady 1. Zasedání 31. synodu Českobratrské církve evangelické. Jednání se účastnila také celá řada domácích i zahraničních hostů. Potěšující byla rozsáhlá delegace z italské Valdenské evangelické církve 60 bratří a sester. Předseda italské delegace pozdravil synod ve své mateřštině úderným slovem: „Jsme s českými evangelíky jako jedna rodina.“ (V originále „una mafia“). Italští delegáti přivezli s sebou také dar nejmenované italské firmy evangelické církvi luxusní osobní automobil.
     Hlavním bodem jednání na synodu se stala otázka, jakým způsobem upravit formu evangelických bohoslužeb tak, aby byla srozumitelná našim necírkevním současníkům. Prvním krokem by mělo být odstranění náboženských ptydepe výrazů, jimž rozumí jen pravidelní návštěvníci sborových shromáždění. Patrně nejznámějším příkladem takového výrazu je hebrejský termín „amen“, který se dosud pouze foneticky přepisoval a nepřekládal. Vždyť kdo i z pravidelných účastníků bohoslužeb ví, co vlastně tento termín znamená? Uzavřená komise synodu proto jednala o výrazu, který by nahradil již nevyhovující „amen“. Nový termín by měl být všeobecně známý, ale také akcep-tovatelný širší křesťanskou ekumenou. Z důvodu ekumenické otevřenosti proto komise rozhodla, že hledaný výraz musí vycházet z latiny. Aby přitom nedošlo ani k výprodeji vlastní reformační tradice, rozhodli se členové komise hledat vhodný termín ve spisech světových reformátorů (vždyť Martin Luther i Jan Kalvín psali většinu svých děl latinsky). Členové komise nakonec nalezli řešení v Malém katechismu dr. Martina Luthera (1529). V katechismu při výkladu Modlitby Páně objasňuje reformátor výraz „amen“ slovy: „amen, amen, tím říkám ano, ano, tak se staň“. Protože by bylo poněkud komplikované vyslovovat po každé modlitbě „ano, ano, tak se staň“, rozhodli se členové komise nahradit výraz „amen“ krátkým a půvabným překladem slova „staň se“ do latiny: „fiat“. Tento výraz nahradí dosavadní termín „amen“, používaný na závěr modliteb, také v písních a biblických citátech.
     Protože synod chce zabránit liturgické svévoli, závazně nařizuje sborům ČCE tento postup: Do 1. září tohoto roku opravit ručním přepsáním ve všech sborových zpěvnících a agendách výraz „amen“ termínem „fiat“. U biblických textů není třeba opravovat přepisováním, jen při hlasitém čtení Písma svatého vyslovit na místě psaného „amen“ vždy „fiat“. Také kázání a modlitby ve shromáždění je třeba zakončovat společným „fiat“.
     Synod při svém zasedání jmenoval tajnou dozorčí radu, jejíž členové budou dohlížet na dodržování tohoto usnesení při sborových shromážděních.
     Na podzim letošního roku se chystá revidované vydání Ekumenického překladu bible, Evangelického zpěvníku a Agendy Českobratrské církve evangelické, kde budou všechny dosud užívané výrazy „amen“ již řádně nahrazeny.
     Synod také vyhlásil konkurs na nalezení vhodného termínu, nahrazujícího další nesrozumitelný výraz „halelujah“. Návrhy nových temínů s uvedením výše sponzorských darů, které by s jejich zavedením byly spojeny, mají být zasílány na adresu Synodní rady do 31.března 2004.
     Zasedání synodu bylo zakončeno společným zpěvem písně č. 487 z Evangelického zpěvníku Fiat, Otče, rač to dáti.