Bratrstvo - evangelický časopis pro mládež         číslo 8   ročník 48
archiv
 
 
Ročník 38/1997 Bratrstvo č.1 Bratrstvo č.2 Bratrstvo č.3 Bratrstvo č.4 Bratrstvo č.5 Bratrstvo č.6 Bratrstvo č.7 Bratrstvo č.8 Bratrstvo č.9 Bratrstvo č.10
Ročník 39/1998 Bratrstvo č.1 Bratrstvo č.2 Bratrstvo č.3 Bratrstvo č.4 Bratrstvo č.5 Bratrstvo č.6 Bratrstvo č.7 Bratrstvo č.8 Bratrstvo č.9 Bratrstvo č.10
Ročník 40/1999 Bratrstvo č.1 Bratrstvo č.2 Bratrstvo č.3 Bratrstvo č.4 Bratrstvo č.5 Bratrstvo č.6 Bratrstvo č.7 Bratrstvo č.8 Bratrstvo č.9 Bratrstvo č.10
Ročník 41/2000 Bratrstvo č.1 Bratrstvo č.2 Bratrstvo č.3 Bratrstvo č.4 Bratrstvo č.5 Bratrstvo č.6 Bratrstvo č.7 Bratrstvo č.8 Bratrstvo č.9 Bratrstvo č.10
Ročník 42/2001 Bratrstvo č.1 Bratrstvo č.2 Bratrstvo č.3 Bratrstvo č.4 Bratrstvo č.5 Bratrstvo č.6 Bratrstvo č.7 Bratrstvo č.8 Bratrstvo č.9 Bratrstvo č.10
Ročník 43/2002 Bratrstvo č.1 Bratrstvo č.2 Bratrstvo č.3 Bratrstvo č.4 Bratrstvo č.5 Bratrstvo č.6 Bratrstvo č.7 Bratrstvo č.8 Bratrstvo č.9 Bratrstvo č.10
Ročník 44/2003 Bratrstvo č.1 Bratrstvo č.2 Bratrstvo č.3 Bratrstvo č.4 Bratrstvo č.5 Bratrstvo č.6 Bratrstvo č.7 Bratrstvo č.8 Bratrstvo č.9 Bratrstvo č.10
Ročník 45/2004 Bratrstvo č.1 Bratrstvo č.2 Bratrstvo č.3 Bratrstvo č.4 Bratrstvo č.5 Bratrstvo č.6 Bratrstvo č.7 Bratrstvo č.8 Bratrstvo č.9 Bratrstvo č.10
Ročník 46/2005 Bratrstvo č.1 Bratrstvo č.2 Bratrstvo č.3 Bratrstvo č.4 Bratrstvo č.5 Bratrstvo č.6 Bratrstvo č.7 Bratrstvo č.8 Bratrstvo č.9 Bratrstvo č.10
Ročník 47/2006 Bratrstvo č.1 Bratrstvo č.2 Bratrstvo č.3 Bratrstvo č.4 Bratrstvo č.5 Bratrstvo č.6 Bratrstvo č.7 Bratrstvo č.8 Bratrstvo č.9 Bratrstvo č.10
Ročník 48/2007 Bratrstvo č.1 Bratrstvo č.2 Bratrstvo č.3 Bratrstvo č.4 Bratrstvo č.5 Bratrstvo č.6 Bratrstvo č.7 Bratrstvo č.8 Bratrstvo č.9 Bratrstvo č.10
Ročník 49/2008 Bratrstvo č.1 Bratrstvo č.2 Bratrstvo č.3 Bratrstvo č.4 Bratrstvo č.5 Bratrstvo č.6 Bratrstvo č.7 Bratrstvo č.8 Bratrstvo č.9 Bratrstvo č.10
Ročník 50/2009 Bratrstvo č.1 Bratrstvo č.2 Bratrstvo č.3 Bratrstvo č.4 Bratrstvo č.5 Bratrstvo č.6 Bratrstvo č.7 Bratrstvo č.8 Bratrstvo č.9  
Ročník 51/2010 Bratrstvo č.1 Bratrstvo č.2 Bratrstvo č.3 Bratrstvo č.4 Bratrstvo č.5 Bratrstvo č.6 Bratrstvo č.7 Bratrstvo č.8 Bratrstvo č.9 Bratrstvo č.10
Ročník 52/2011 Bratrstvo č.1 Bratrstvo č.2 Bratrstvo č.3 Bratrstvo č.4 Bratrstvo č.5 Bratrstvo č.6 Bratrstvo č.7 Bratrstvo č.8 Bratrstvo č.9 Bratrstvo č.10
Ročník 53/2012 Bratrstvo č.1 Bratrstvo č.2 Bratrstvo č.3 Bratrstvo č.4 Bratrstvo č.5          

 
 
OBSAH:
Zakládání nového parku a manželství
Jednomu je smutno
Domácí (al)chemie
Zprávy a oznámení

 

Úvodní stránka
Grafická verze
PDF verze
Archiv
Rejstřík
E-mail
Objednávka
Návštěvní kniha

 
WEBowsky pocitadlo ZEAL
počítadlo ZEAL

 
 
zpět na obsah
 
Téma
Zakládání nového parku a manželství
Ludmila Trapková
 
Svatba kvapná, málo platná
Když se zakládá park, je možné postupovat dvojím způsobem. Architekt se zamyslí a navrhne trasy cest. Někdy se strefí svými odhady do spontánního počínání chodců. Záleží také na respektu k uspořádání parku. Druhá možnost je zasadit stromy a zasít trávník. Za čas přijde cestář a vydláždí vyšlapané stezky.
S manželstvím je to také tak. Buď ho nejdřív založíte a slíbíte si věrnost v dobrém i ve zlém. Uvidíte, jak jste si vybrali a jestli v něm ukázněně umíte žít. Nebo s manželstvím nespěcháte a sbíráte zkušenosti. Vstoupíte do něj, když už po určitou dobu žijete s někým, s kým jste prožili zamilování i vývojové krize. Běžíte dlouhou trať po cestách, které jste spolu vyšlapali. Víte, že se cesty občas mění.
Dřív povinnost, dnes odpovědnost
Dřív se kladl důraz na trvalost a řádnost manželství. Neúspěch byl považován za nedostatek vychování a byl společensky sankcionován. Mnoha manželstvím pravidla vlastně vyhovovala. Nebylo nad čím váhat, kdo se jimi řídil, nemusel se života tolik bát. I veřejné mínění mělo dobré viditelně oddělené od špatného. „Řádnost“ se cenila a vyplatila. Povinnostem zvenčí přikazovaným dnes odzvonilo. Ovšem čím méně má mladý člověk vnějších vodítek, tím větší díl odpovědnosti zbývá na vlastní výběr, úsudek, tvořivost, schopnost improvizace a etické rozhodování mezi těmi nesčetnými možnostmi a příležitostmi.
Každý partner je umělec!
Manželství má odjakživa dvě rozdílné funkce: Partnerství a rodičovství. Partnerství je vztah získaný. Jeho trvání závisí na tom, jestli se v něm díky soužití a sdílení s druhým rozvíjíme a prospíváme. Odmalička rosteme jen ve vztazích. Jakmile se vývojový úkol naplní, vztahu hrozí zánik, pokud se v něm neobjeví nový poutavý obsah.
Umělci dlouhodobých vztahů jsou lidé, kteří se naučili utvářet něco tak neuchopitelného, jako je vztah dvou lidí. Vztah je květina trvalka, která potřebuje údržbu, zalévat a občas přesadit do nové půdy. I krátkodobé vztahy mají svou krásu a smysl, ale pro manželství, které počítá s dětmi, jsou riskantní.
Partnerství = pramen rodičovství
Rodičovstvím se vztah získaný mění rázem přes dítě ve vztah vrozený. Ten nelze opustit, rozvést ani popřít. Trvá zrozením dítěte navždycky.
Spokojená manželství bývají ta, která jsou vyživována radostnými události a silnými city vzájemnosti v partnerství. Partnerství je zdroj pro rodičovství. Když ten vysychá, rodiče nemají kde brát, a manželství se stane prázdnou institucí. Děti sice formálně zaštiťuje, ale nehřeje a nesytí. Proto záleží na tom, jestli pěstujete partnerský vztah ještě dřív, než se narodí děti, aby se příští rodičovství nepodobalo jabloni, kde v kořenech sedí žába na prameni. Řešení je skryto ve stálém hledání: Jak to udělat, abychom si mezi sebou a spolu ochočili něco, co nejde sobě ani druhému přikázat? A abychom si to navíc i udrželi na dobu nezbytně nutnou k početí a porození dětí a udržení společného domova po dobu nejméně dvaceti let, než se děti postaví na vlastní nohy?
Žádné návody, ale podpora
Mladému a nezkušenému člověku nepomohou návody a dobré rady, ale podpora. Tu lze hledat v jakémkoli rozhovoru a sdíleném čase s těmi, kdo si kladou stejné otázky, kdo už něco zažili a komu na nás záleží. Jestliže člověk nedoprožil ještě všechno, co bylo potřeba se svými rodiči, měl by se k nim ještě ke každému zvlášť i přes překážky vracet. Anebo hledejte někoho, kdo by se mohl takovým dobrým rodičům podobat. Nenechte se odradit tím, že se jejich partnerství v mnoha případech rozpadlo nebo vyschlo. Fandit vám mohou každý z nich odjinud.
 

zpět na obsah
 
Bible a ...
Jednomu je smutno
Jan Keřkovský
 
Když muž přilne k ženě a jsou jedno tělo (Gn 2,24), asi se předpokládá, že je to na celý život. Jenže když se vztah rozláme, co dál? Těžko za to lze ty dva soudit, protože ve hře je ještě “tvrdost lidského srdce”, jak o tom mluví Ježíš (Mt 19,8). Proto Mojžíšův zákon umožňoval rozluku. (Že natvrdlost srdce není důvod k pýše, to je myslím zřejmé, ať už ji projevují rozhádaní manželé, nebo jejich příkří sudiči.)
Jednomu je smutno, dvěma líp. Apoštol Pavel však upozorňuje i na to, že život ve dvou je složitější (1 K 7). A taky ví, že manželství není jen manufaktura na výrobu nových občánků (jeden druhému se neodpírejte, píše). Jiný biblický dopis ke vztahu muže a ženy poznamenává, že “je to velké tajemství, které vztahuji na Krista a na církev” (Ef 5,32). Římští katolíci vnímají tento text poněkud jinak než protestanti a manželství chápou (od 12. století) jako svátost, již si udělují manželé navzájem; to ale sotva lze zařídit na radnici, to musíte do kostela.
Manželství tu samozřejmě bylo dřív než křesťanství (církevní požehnání sňatku známe až od 4. nebo 5. století). Bible o ničem takovém výslovně nemluví a o instituci manželství vlastně také ne. Spíš se zajímá o celý život těch dvou, co jsou spolu, a o Boží lásku, která je má inspirovat v citech a v erotice a ve všem (sr. Píseň písní).
Zkrátka: Jednomu je smutno, když je sám, dvěma je líp - a co teprve, když do svého vztahu pustí Boha (Kaz 4,7-12)! Manželství je ovšem pracovně náročné, pokud se týče péče o vztah. Právě proto je jen dobře, stane-li se Boží láska inspirací pro naše city, vzájemný respekt, odpovědnost a vůbec všechno. Je to pracovně poněkud náročné, ale stojí to za to (viz Kaz 9,9).
 

zpět na obsah
 
EkOko
Domácí (al)chemie
Marek Drápal
 
Denně jsme v médiích masírováni názorem, že svět kolem nás je plný
nepřátelských bakterií, které je třeba okamžitě zničit. Nechme stranou, že valná většina z nich je prospěšná, a podívejme se na prostředky jejich hromadného ničení. Často se jedná o silné jedy, které vypouštíme přes čističku do řeky. Sladkovodní i mořské ryby, vodní ptactvo a rostliny jsou pak prosyceny karcinogenními látkami. Potravou se dostávají do lidského těla, kde se hromadí a následně vyvolávají rakovinu či jiná onemocnění.
Doma
Trváte-li na dezinfekci např. záchodové mísy, lze použít přípravky na přírodní bázi (např. od fy Ecover). V posledních letech se také stále častěji setkáváme s různými osvěžovači a jinými "vůněmi", které mají zpříjemnit pobyt na WC atd., řada z nich ale obsahuje karcinogeny. Totéž platí o odpařovacích odpuzovačích hmyzu. Insekticidům obecně bychom se v domácnosti měli vyhnout, jedná se totiž v drtivé většině o velice nezdravé látky, kterými můžeme otrávit celý potravní řetězec (hmyz->jiřičku->káně->lišku). Proto bychom se měli vyhnout i jedům na krysy, myši atp. Proti výše uvedeným tvorům se lze často bránit pomocí přírodních látek, zde je několik tipů:
* mouchy, vosy a jiný létavý hmyz lze v létě dobře odpudit malou nádobkou s
vodou s 5-7 kousky hřebíčku postavenou do otevřeného okna; tento prostředek
vydrží několik dní, jen je třeba doplňovat vodu asi na 2 cm
* komáry a jiný obtížný hmyz odpuzují éterické oleje (levandule, eukalyptus), můžeme také zvolit vhodné rostliny na záhony pod okna nebo do truhlíků (afrikán, rajčata, máta...)
* nejúčinnější je však udržovat prostory čisté a bránit se mechanicky: utěsnit
škvíry a skrýše, do oken dát sítě atp.
Na zahradě
V domácnosti se tedy obejdeme bez chemických prostředků, ale co na zahradě a na poli? Mezi pěstiteli často panují názory, že s řadou škůdců a chorob jinak než chemicky bojovat nejde a používání prudce jedovatých pesticidů a herbicidů je zcela běžné. O tom, že končí v našich žaludcích a potažmo hrobech není nejmenších pochyb. Čemu se můžeme vyhnout my osobně?
V posledních letech se velice rozšířili žraví slimáci, kteří za jediný den
sežerou potravu o hmotnosti poloviny svého těla. Zoufalí zahrádkáři často
nakupují Vanish slug pellets, modré granule, které bohužel nezpůsobují jen smrt slimáků, ale i ježků, žížal a dalších zvířat, která je přímo či nepřímo zkonzumují. Šetrná řešení jsou hned dvě: přípravek Ferramol na bázi přírodních sloučenin železa či parazitické hlístice Nemaslug. Hlístice aktivně vyhledávají slimáky a pronikají do jejich těla. Když se pak pod jejich náporem začne slimák rozkládat, nová generace hlístic vyhledá dalšího jedince.
Proti mšicím, ale i molicím, puklicím, sviluškám, třásněnkám a malým housenkám účinkuje vynikající přípravek Biool. Vyrábí se z přírodních potravinářských surovin v Agro*Bio Rokycany. Obdobně je vyroben i Bioton, který letos předčil všechna má očekávání pokud jde o ochranu proti plísni révy vinné a kadeřavosti broskvoní. Výsledek je lepší než při použití Kuprikolu. Na http://www.agrobio.wz.cz či na http://www.biocont.cz najdete snad vše, co potřebujete pro boj se zahradními škůdci a chorobami. Hodně zmůže i vhodná kombinace plodin a správná péče o rostliny.
 

 
HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY
Čteš rád/a Bratrstvo? Chtěl/a bys do něj také přispívat? Rád/a by ses navíc podílel/a na jeho tvorbě? Právě o Tvou spolupráci stojíme.
Napiš: Bratrstvo, Jungmannova 9, 111 21 Praha 1,
e-mail: bratrstvo@evangnet.cz.
 
Čísla 7-10 z roku 2005, celý ročník 2006, 2007 a starší čísla letošního ročníku jsou dostupná k prohlížení a čtení v PDF formátu.
 
I letos pro Vás připravujeme instantní programy na setkání mládeže. Článek, kde se dozvíte více naleznete ZDE.
První obraz stáhnete ZDE, druhý můžete najít ZDE.
 
Vážení čtenáři, rádi bychom zlepšili naší práci v redakci. Proto se na Vás obracíme s prosbou o zpětnou reflexi vyplněním elektronického dotazníku. Děkujeme. Za redakci Jitka Čechová
 
Bratrstvo 10.
Tématem prosincového Bratrstva je Modlitba. Kdy, kde, jak se modlit? Činíme tak dostatečně, soustředěně? Modlitba v jiných tradicích.
Dále se můžete těšít na rozhovor s písničkářkou Evou Henychovou a Elen Jurčovou, kandidátkou na Miss UK.
Nebudou chybět recenze, biblické nakopnutí, komiksy a mnoho dalšího.
Příjemné čtení.

zpět na obsah