Internet
Malíři
  Martin Balcar
 
Mnoho galerií i umělců se již dnes prezentuje. Nejlépe je najdete přes vyhledavače - za všechny - na adrese Seznamu se k nim lehko dostanete přes http://dir.seznam.cz/Umeni/Vystavy_a_Galerie/.
Národní galerie v Praze se prezentuje na adrese http://www.ngprague.cz/, zajímavé výstavy i autoři - včetně sprejerů - se dají najít na http://www.webprostor.cz/spolecnost/galeryart/linky.htm.
Britskou Národní galerii v Londýně lze nalézt na http://www.nationalgallery.org.uk/, Skotskou národní galerii v Edinburghu na http://www.natgalscot.ac.uk/. Množství pařížských muzeí najdete na stránce http://www.paris.org/musees/.
Rembradtovo muzeum v Amsterdamu si můžete prohlédnout na stránce http://www.rembrandthuis.nl/, van Goghovo muzeum je možné vidět na http://www.vangoghmuseum.nl/
Petrohradskou Ermitáž si prohlédněte na http://www.hermitagemuseum.org/.
I tak je ovšem lepší vidět díla osobně.
 
  Stručně a jasně
Stanovisko k ČT
 
Prohlášení Synodní rady Českobratrské církve evangelické
 
Synodní rada ČCE sleduje zápas o svobodu slova a nezávislost veřejnoprávní televize. Hluboce si vážíme pracovníků ČT, kteří se s nemalým osobním rizikem vzepřeli politickému tlaku. Ten se projevil už ve složení rady ČT podle stranických zájmů a v jejím ukvapeném rozhodnutí zvolit nového generálního ředitele.
     Podporujeme iniciativu občanů, aby byla zachována veřejnoprávnost ČT na obou programech a jsme rozhodně proti návrhům na jejich privatizaci.
    Stavíme se za to, aby nová rada ČT obrážela šíři a rozmanitost naší občanské společnosti a nesloužila zájmům politických stran.
     Odmítáme množící se útoky proti osobě prezidenta Václava Havla, který mnohokrát prokázal statečný zápas o svobodu slova a demokratickou společnost a kterého si vážíme pro jeho citlivé chápání pravdy a občanské odpovědnosti.
     Žádáme naše politiky, aby upustili od urážlivých projevů a usilovali o spolupráci mezi sebou i s občany a sledovali jediný společný cíl, k němuž byli pověřeni - službu lidem této země.
V Praze dne 10. ledna 2001

Bratrstvo 1/2001