Písnička
Široširou plání
  Jan Mamula
 
 
notová část písničky: Široširou plání
 
  2. Na cestě k obzoru svoboda láká
    tam se nic neztratí, milost je /:zítra nová.:/
    Co za mnou zůstalo na návrat čeká,
    slza to vykoupí, ve věčném /:srdci schová.:/
 
    Ref.:
 
3. Andělé na nebi od rána velebí,
    toho, kdo na cestu, /:dlouhou se dá.:/
    A tady na zemi, Bohu se líbí,
    zě radost nesmělá, zase ti /::ruku podá.:/
 
    Ref.: ........ tudy se dám.
 
 
 
Bratrstvo 1/2001