Foto: Tomáš Prospěch  
 
Štěpaři nalomených třtin
lampáři doutnajících knotů!
... stydím se za nahotu
svých lítostivých kocovin,
za prázdné toulky kolem plotů,
i za včas neubraný plyn.
 
Děkuji za dlahy a vosky, za olej,
i za stíny
a za podzim.
 

Bratrstvo 7/2001