Ach ta láska... Marie Rybářová
Chová se lépe
k druhým lidem

Mám pocit, že se můj partner lépe chová k druhým lidem než ke mně, a dost mě to trápí. Je to špatné?
Marie Rybářová, psycholožka
 
Pocit, že se partner ke mně chová hůře než k ostatním, je pocit velmi nepříjemný, protože může navodit emoce typu: jsem bez ceny, cítím se uboze, za nic nestojím, jsem horší, mám vztek, lituji se, jsem zklamán, cítím podraz, nemá mě rád, jak je možné, že nejsem jeho nejlepší... Léta psychologické praxe i osobní zkušenost mě naučily, že také leccos v lidských vztazích může být trochu jinak. Větší slušnost k druhým může být např. partnerova obrana, spočívající v naučeném stylu chování a jednání. Vás může mít více rád, je ve vašem vztahu upřímnější a hlubší, i když ne tak uhlazený! Netrapte se a ptejte se! Situace si žádá vysvětlení! Za důležité považuji o svých pocitech partnera informovat. Nic nenechávejte sami pro sebe, všechno, co cítíte, svému partnerovi sdělte! Uvidíte a pocítíte, jak bude partner reagovat. Podle toho se zařiďte! Vytváříte tak prostor pro rozvoj a práci na vašem vztahu. O všechny důležité vztahy totiž musíme pečovat a také o ně bojovat. Žárlivost je velmi negativní emoce, která rozbila už mnoho vztahů. K partnerským vztahům ale patří a nejde ji zcela eliminovat. Neměla by přesáhnout míru únosnosti. Za touto hranicí je podle mého názoru: totální nedůvěra, permanentní podezírání, kontrola druhého, manipulování s druhým, šacování kapes, odposlouchávání telefonů, neustálý pocit křivdy, sebelítost, neschopnost prožít společnou radost... Přeji vám vzít v úvahu nejen svůj rozum a cit, ale i kategorie tak důležité, jako je odpuštění, smíření, prosba o milost a pomoc, úlevu, že nejsme sami a že naše hodnocení jsou ještě na důležitějších, vyšších místech.
 

Bratrstvo 5/2002