EkoKaňon
Koho topí změny civilizací
Vojtěch Veselý
 
Nepopulární, a tudíž málo známá lidová moudrost zní: každou dobrou věc někdo odskáče. Vynález brýlí zbavil živnosti oční bylinkáře; přesto si na experty v optice nestěžujeme, ačkoli potopili jedno z pracovních odvětví. V naší české kotlince se, doufejme, bude také potápět, poněvadž se chystá zavedení tzv. ekologické daně. Ve zkratce: podniky platí tím vyšší daň, čím více znečišťují okolí. Nakonec se vybere stejně, akorát čistotní platí do společné kasy méně než špinavci, jejichž vinou ostatně vzniká nutnost leccos sanovat, na což jdou nemalé sumy z centrálních zdrojů. Logické a vyzkoušené je, že škodlivé provozy se svých zaměstnanců postupně musí zbavovat – nemají na ně peníze. Nicméně vznikají nová pracovní místa přímo spojená se snahou vyrábět bez nároků na přírodu, takže zaměstnanci se akorát plynule přesouvají z podniků zastaralých k čisté a moderní konkurenci. Ať se tedy vyrábí s ohledy na životní prostředí či bez nich, na počet pracovních míst to vliv nemá. Kdo pak plánovanou reformu v duchu lidové moudrosti odskáče, se dá soudit podle toho, kdo se ji snaží maximálně komplikovat: zasloužilí šéfové tahounů průmyslu dávných časů. Myšlenka, že ten, kdo desetiletí zastával vedoucí pozici v podniku nesoucím přízvisko národního stříbra, bude bez problémů hledat a nacházet místo u renomované společnosti, je naivní. V případě jejich existence jde o příslovečné potápění.
     Manželé Tofflerovi, přední američtí futurologové, rozpoznávají tři civilizace, které se během dějin lidstva vystřídaly. První byla založena na zemědělství – která společnost jej měla nejlépe zorganizované, té se nejlépe dařilo – následovala civilizace průmyslová, která se posledních cca čtyřicet let mění v civilizaci založenou na vědě a vzdělání. Období, kdy jedna civilizace nahrazuje druhou, nazývají Tofflerovi bez okolků revolucí, poněvadž stoupenci starých struktur se snaží zabránit nástupu nových. Daří se jim to, nasbírali si zastánce v politické sféře v dobách, kdy jejich podniky prosperovaly. Vstřícnější přístup k životnímu prostředí je se třetí civilizací úzce a příznivě spojen, je tedy vítána a vyplatí se napomáhat jejímu upevnění. Ona se tak jako tak prosadí a s objevením jejích výhod ani nevzpomeneme osudu průmyslových matadorů tohoto přechodného období.
 
Oceány a pouště
 
Nejdříve chvály oceánů (8.), pak spílání suchým pouštím (17.) nás čeká v červnu. Tradiční rybářství se dnes ale změnilo v globální průmyslové odvětví, které je schopno narušit balanci složitého mořského ekosystému i v tak obrovském rozsahu, jakým jsou světové oceány. Pole aspoň hnojíme, hospodářská zvířata krmíme, ale z moře jen vytahujeme úlovky, až se z toho hroutí rybí populace. Od konce osmdesátých let brázdí hladiny oceánů moře stále modernějších lodí, ale loví méně milionů tun masa. Paradox: sucho s mokrem mají k sobě stejně daleko, jako všechna antonyma, nicméně oceány pustnou. Ach jo. .
 
Co bylo
 
 • 26.-28.března se konala v moravskoslezském seniorátě již tradiční akce s názvem Kudy Komenský nechodil. Sešlo se asi 40 lidí ve Vítkově. Program byl spíše hravý a zaměřený na utváření kontaktů. Podrobněji na adrese: http://moravskoslezska-mladez.evangnet.cz
 •  
 • I letos se konaly za podpory SOM pražského seniorátu bohoslužby v kostele u Martina ve Zdi, a to o Velké noci. Noční vigilie navazují na bohatou křesťanskou tradici velikonoční slavnosti, ve které si církev připomíná Boží dílo od založení světa až do jeho vykoupení.
 •  
 • Šestý ročník mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, pořádaný společností Člověk v tísni, proběhl v patnácti městech naší republiky. Tento prestižní festival představil 140 filmů z celého světa. Mnoho podrobností na internetu na adrese: http://www.jedensvet.cz
 •  
 • Nakladatelství CARPE DIEM přišlo s 2. vydáním knížky „Kryl“ - Připomíná Karla Kryla jako písničkáře a básníka při příležitosti jeho nedožitých šedesátin. Podle názoru kritiky se jedná o dosud nejlepší krylovskou encyklopedii, jaká kdy vyšla.
 •  
 • 4. dubna uplynulo 40 let od zavraždění M.L.Kinga.
 •  
  Co bude
   
 • 30. 4. – 2. 5. – Seniorát. dny mládeže v Jasenné, téma Komunikace v mezilidských vztazích, v pátek koncert skupiny Mindenki, táborák; v sobotu přednáška, workshopy, baseballový turnaj, noční hra; v neděli bohoslužby.
 •  
 • 7.–Festival křesťanského divadla – Víkendové divadelní setkání mládeže v Nejdku u Karlových Varů. Podrobnosti na adrese: http://nejdek.evangnet.cz
 •  
 • 8.5. zve pražská mládež na cyklovýlet – malebným okolím Prahy se pojede až do muzea těžby zlata v Jílovém u Prahy a štoly sv. Josefa v Dolním Studeném. Sraz v 8:00 před kostelem ČCE v Bráníku. Více informací: prazska–http://mladez.evangnet.cz
 •  
 • 14. – 16. 5. Školení hlavních vedoucích táborů v Soběšíně pořádá YMCA Praha. info: vojta@ymca.cz http://www.ymca.cz
 •  
 • 21. až 23. května ve Velkém Meziříčí – Seniorátní dny mládeže Horáckého seniorátu. Hlavní náplní bude biblická animace pod vedením Naděje Čejkové. Kontakt: trebic@evangnet.cz
 •  
 • Běh Terryho Foxe pořádá YMCA Třebechovice 29.5. 2004 od 10 h. v Třebechovicích – Bědovicích. Více na: jaroslav.matuska@upce.cz nebo tel: 737 739 389.

 • Bratrstvo 5/2004