foto: Eva Drozdová, text: Jurgen F. Israel (S.)  
Jednou
uvidí každý
poprvé
v třešňových květech
bílé vlasy stáří.
 
Jednou
každému začíná
smrt.
 
Zda vzkříšení
začne,
až ve vlasech starců
spatříme třešňové květy?
 
Jurgen F. Israel (S.)
 

Bratrstvo 5/2004