DOBŘE UTAJENÁ MLÁDEŽ
Petr Pospíšil

Taky patříte do dobře utajené mládeže nebo se o vás lze snadno dozvědět? Když jsem studoval v Praze, hledal jsem mládež. Na evangnetu. Najít seznam pražských sborů nebylo těžké. U každého sboru jsou alespoň základní informace (obrázek). Ale mládež? Tu jsem hledal marně. Byly tam jen seniorátní mládeže a velká mládež. Dneska na evangnetu najdete mapu mládeží ČCE v celé republice. Adresu má http://www.evangnet.cz/cce/mapa_mladezi.

- obrázek -

Jste tam? Jestli ne, ale chcete, jde to snadno zařídit. Stačí vyplnit kolonku “mládež” u vašeho sboru a mládež se automaticky zobrazí na mapě. To může udělat váš farář nebo někdo, kdo má přístupová práva k evangnetovému účtu vašeho sboru. Nebo napište na spravci@evangnet.cz.
 
 
V SÍTI
 

Bratrstvo 7/2011