kresba: Zdeněk ©orm  
Můj synu,
poslouchej
otcovo
kárání
a matčiným
poučováním
neopovrhuj.
Bude to
půvabným věncem
na tvé hlavě
a náhrdelníkem
na tvém hrdle.
 
Přísloví 1,8-9
 

Bratrstvo 3/1997