Člověk a kamera
Karel Čapek
 
 
 
 
Udělat svůj první obrázek, to je jeden z nejnapínavějších okamžiků v životě. Především se domníváte, že způsobíte svým bližním ohromnou radost, budete-li je fotografovat, i nabídnete jim to jako zvláštní přízeň. „A to musí být zrovna dneska?“ řekne váš bližní neochotně. Ten nevděk vás sice zamrzí, ale přemůžete se a prohlásíte:, že dnes je zvlášť příznivé světlo a že to ostatně bude trvat jen moment. „Tak honem,“ praví bližní znechuceně a sedne si někam do stínu, zatímco už vy máte svůj aparát slibně připravený na jiném místě; i musíte si od svého bližního nechat mnoho líbit, než ho dovlečete k aparátu.
Nuže nyní tu sedí, zakaboněný a netrpělivý. Teď honem do práce. Nejdřív fotometrem změřit dobu expozice. Aha, teď clonka 6 při expozici 1/25. Pro jistotu ještě jednou. Hergot, teď mě vychází clona 18.
„Tak už to je?“ bručí bližní.
„Hned, hned.“ Teď zase vychází clona 9 při expozici 1/5. Aha, to dělá ten mráček. Tak teď rychle. Nejdřív zaostřit na matnici. Ne, nejdřív otevřít objektiv a pak zaostřit. Ne, nejdřív odsunout zarážku na výtahu. A teď zaostřit. Tak. Na matnici se objeví obrázek.
„To bude krásné,“ vydechne amatér.
„Už to je?“ praví s úlevou bližní, vyskočí a odchází. Musíte ho s velkým křikem znovu posadit a ještě jednou zaostřit. „Tak teď!“ zvolá amatér, nařídí clonu na 9 a čas na 25 (proboha, nemělo to snad být na jednu pětinu? Ale teď už to nechám), stiskne spoušť a -
„Zaplať pánbůh,“ povídá bližní a prchá.
„Počkat, počkat,“ křičí amatér, „Já jsem zapomněl natáhnout péro!“
Znovu zaostřit. Clona a expozice je v pořádku (až na to, že zas naschvál vyšlo slunce, ale to už teď nechám). Nezapomenout natáhnout péro! Teď s tlukoucím srdcem stisknout spoušť. Cvak a hotovo! Veliký okamžik prvního snímku je prožit. Amatér si stírá pot a praví: „Uf!“
„To to trvalo,“ bručí otráveně bližní a odchází po svém. Teď už mu promíjíte jeho hrubost. Ať si jde, protiva! Však až uvidí svůj obrázek -
V tom okamžiku amatér zbledne, neboť shledá, že zapomněl kazetu v kapse a že fotografoval jenom na matnici...