[hlavní stránka]
 
STEVE HAWKING
 
IVAN DIVIŠ
 
 
CHTĚJÍ TEORII VŠEHO, TJ. CHTĚJÍ SADU ROVNIC, 
z nichž by se dalo vyčíst vše, co a kde se právě děje 
v nesmírném veškerenstvu. 
Ne, ne že bych byl proti tomu, ne 
že bych jim nepřál dosažný úspěch, provázený 
burácením triumfu, 
ne, že bych si nepřál poznat Steve Hawkinga 
ne, že bych si nepřál poznat Paula Daviese, 
ne, že bych si s nimi nepřál pohovořit 
u skotské a borového dříví, 
ale obávám se, že onou sadou nepostihnou člověka, 
tuto spanilou nestvůru, tohoto ožralého netvora, 
vzpěrače břemen, milovníka, 
což je umění ze všech nejlacinější. 
Přál bych si obecnou teorii člověka, 
kterou by bylo možno vysvobodit ho 
ze sebe sama, vytáhnout jeho útroby 
přes přepážku vlasů a poručit mu, 
aby se choval slušně, a to i tenkrát 
kdyby nebylo Boha. A poručil bych, 
aby umění básnické bylo rovnomocně uznáno s úsilím jejich 
co víc, aby kralovalo i astronomii, a to proto, 
že, je-li dobré, útočí přímo na srdce, 
jde těsněji na tělo, 
zatímco teorie všeho je mráz a led, 
takové, jaké nacházíme v kosmu.--
 
2. X. 1996